Latinské meno rastliny sanicula nie je doložené v zachovanej literatúre z obdobia antiky. Jeho prvý výskyt je zaznamenaný v diele Hildegardy z Bingenu (1098 – 1179). Meno sanicula je odvodené z latinského adjektíva sanus – zdravý a je poukázaním na tradičné používanie rastliny ako súčasť mnohých rastlinných liekov.

Sufix ula je v latinskom jazyku používaný na vytváranie deminutívnych tvarov – zdrobnenín a preklad sanicula znie teda zdravučká. Geograficky motivované názvy sú v odbornom latinskom botanickom menoslove bežným javom, v prípade žindavy prezrádza jej druhové meno europaea jej rozšírenie v Európe.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby