Rodové meno získala rastlina na základe jej terapeutického využitia proti infekčnému ochoreniu zvanému scrophula. Išlo o lymfadenitídu prejavujúcu sa predovšetkým zväčšením lymfatických uzlín na krku. Pôvod názvu samotného ochorenia scrophula musíme hľadať v stredovekej latinčine. Termínom scrophulae sa označovali krčné uzliny.

Termín je odvodený od slova scropha/srofa s významom ošípaná. Vedecký názov živočícha je dodnes Sus scrofa domestica L. a uvedené ochorenie dostalo názov podľa živočícha zrejme z toho dôvodu, že týmto ochorením trpeli aj ošípané. Slovenské ekvivalenty latinského adjektíva nodosus sú hrčkovitý, uzlovitý, spletitý či hľuznatý. Prídavné meno je odvodené od podstatného mena nodus – uzol, hrča a pri krtičníku je jeho druhové meno poukazom na charakteristické podzemné hľuzy rastliny.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby