Hedera helix L. (brečtan popínavý; břečťan popínavý)Hedera helix L. (brečtan popínavý; břečťan popínavý)

Brečtan sa v rímskej poézii spomína pomerne často ako symbol boha Baccha. Latinský výraz hedera, ktorý je rodovým názvom tejto rastliny, tak označuje nielen brečtan, ale aj Bacchov atribút – veniec z brečtanu, a v pluráli tiež samotné úponky brečtanu. Práve tie, napriek neistej etymológii pomenovania rastliny, zrejme súvisia s praindoeurópskym koreňom *ghed- s významom uchopiť, pretože brečtan sa často zachytáva na stromoch.

Druhové meno tejto rastliny pochádza z gréckeho adjektíva ἕλιξ [helix] – skrútený, stočený, vinúci sa, ale vyskytovalo sa aj v podobe podstatného mena vo význame špirála či popínavá rastlina (aj brečtan). Jeho pôvod môžeme opäť sledovať až k praindoeurópskemu koreňu *wel-, valiť, točiť, ktorý je spoločný napr. aj pre slovenské slovo vlna. 

Hedera helix L. (brečtan popínavý; břečťan popínavý)

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby