Suché bukové a borové lesy v jižních a východních Alpách, v Apeninách a Karpatech jsou místy původního výskytu čemeřice černé (Coniothyrium hellebori L.). V současné době je čemeřice známa především jako okrasná rostlina.

Původ vědeckého názvu Helleborus není zcela jasný a nejčastěji se odvozuje z řečtiny a vyjadřuje silnou toxicitu rostliny pro člověka a zvířata („hellebore“ =  smrtící jídlo), nebo od rostliny hojně se vyskytující kolem řeky Helleborus u města Antikyra, kterou používali k léčení duševních chorob.

Čemeřice patří mezi jedovaté rostliny, jejichž kořeny obsahují saponiny (helleborin), alkaloidy (celliamin), srdeční glykosidy (hellebrin), v nadzemních částech pak protoanemonin a ranunkulin. Pro léčivé účely se sbíral a sušil kořen, který v čerstvém stavu může u citlivých jedinců způsobit zčervenání pokožky, případně puchýře. Čemeřici používal již Hippokrates (5. stol. př.n.l.) jako projímadlo, vysoce ceněná byla ve starověku, kdy byla považována za zázračný lék, zejména proti duševním chorobám, k prodloužení života a udržení duševní zdatnosti. Výtažek z kořene se také používal při výrobě šňupacích tabáků a kýchacích prášků.  Zatímco v oficiálním lékařství se již nepoužívá, v homeopatickém lékařství se používá např. při průjmových onemocněních, zánětu ledvin či mozkových blan, případně jako veterinární diuretikum. Byly považovány i za symbol naděje, protože kvetou v chladném období roku.

U čemeřice ve volné přírodě, i u pěstované na zahradách, se mohou objevit zejména skvrnitosti listů.  K nejčastěji se vyskytujícím a nejzávažnějším patogenům čemeřice patří houba Microsphaeropsis hellebori, známější pod starším jménem Coniothyrium hellebori, způsobující onemocnění známé pod názvem černá listová skvrnitost čemeřice. M. hellebori napadá především rostliny oslabené, přehnojené dusíkem nebo pěstované na nevhodných stanovištích, např. kyselých půdách místo neutrálních až mírně alkalických. Na listech se objevují příznaky napadení již na podzim, případně během mírné zimy, v podobě velkých okrouhlých, postupně se zvětšujících hnědých až černých skvrn.

 ...

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby