Nezhubne zväčšená prostata sa častejšie vyskytuje u mužov od piatej dekády veku a k nej sa pridružuje aj častejší výskyt, napr. aj infektov dolných močových ciest, ktoré zhoršujú celkovú kvalitu života postihnutých, vrátane zvýšenia liečebných nákladov.

Liečba sa z väčšej časti zakladá na aplikácii syntetických liekov (blokátory alfa-1 receptorov, 5-alfa reduktázy a 5-fosfodiesterázy, antagonisty muskarínových receptorov). V Európe (Nemecko, Francúzsko, Taliansko) sa v posledných desaťročiach najmä v počiatočných štádiách (I a II) uprednostňujú predovšetkým rastlinné prípravky so štandardizovaným obsahom účinných zložiek.

Serenoa plazivá (Serenoa repens Small, Arecaceae), 2 – 3 m vyso-ká palma, je pôvodná na juhovýchode severoamerického kontinentu (Florida). Liečebne využívanou časťou je usušený zrelý plod. Obsa-hové zložky tvoria nasýtené alifatické kyseliny (laurová, palmitová a myristová) a ich triacylglyceroly, steroly ovplyvňujúce syntézu pros-taglandínov (beta-sitosterol, kampesterol, stigmasterol), fl avonoidy (apigenín, rutín, kempferol). Požadovaný minimálny obsah všetkých vyšších monokarboxylových kyselín vo vysušenej droge je 11 %. Ind-áni používali zrelé plody nielen ako potravinu, ale aj pri rôznych tráviacich problémoch (hnačky), zápale či impotencii ako tradičný liek. V USA sa od konca 18. storočia využívali aj liečebne. Experimentálne boli potvrdené jej protiopuchové a protizápalové účinky.

Rastlina sa vo forme extraktov indikuje na symptomatickú liečbu porúch močenia a nezhubne zväčšenej prostaty.

V odbornej literatúre sa o liečbe symptómov nezhubne zväčšenej prostaty publikovalo viacero klinických štúdií, pozitívne výsledky (znížená frekvencia močenia, redukcia zápalov, sexuálnych porúch a pod.) však neboli vždy prezentované celkom jednoznačne. Dôvod veľmi pravdepodobne nespočíva v samotnej rastline, môže však tkvieť napr. v rozdielnej kvalite použitých testov.

Španielska expertná skupina (Vela-Navarrette et al. 2018) zhrnula poznatky v tejto problematike z publikovaných prác do roku 2016 s prípravkom Permixon (denná dávka 320 mg hexánového extraktu z plodov). Do metaanalýzy z rôznych databáz zahrnuli 27 štúdií: randomizované, kontrolované (15) a prospektívne (12). Celkový počet vyhodnotených respondentov bol 5800...

(celý článok nájdete v printovom vydaní časopisu Liečivé rastliny)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby