Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Latinské rodové meno colchicum je pôvodne gréckym adjektívom Κολχικός [Kolchikos] – kolchidský a odkazuje na Kolchidu, krajinu na východnom pobreží Čierneho mora, južne od Kaukazu. Podľa gréckeho mýtu bola Kolchida domovom princeznej a čarodejnice Medey, ktorá je známa tým, že sa svojej sokyni v láske pomstila rúchom napusteným jedom. V poézii sa tak ustálilo spojenie venena Colcha alebo Colchica – kolchidské jedy. Jesienku s Medeou spája práve jej jedovatosť. Má atraktívne kvety, ktoré však obsahujú veľmi jedovatý kolchicín. Jej latinské druhové meno autumnale je adjektívom odvodeným od autumnus – jeseň, preto jeho doslovný preklad znie jesenný a odkazuje na obdobie kvitnutia tejto rastliny (august – október).

Colchicum autumnale - Jesienka

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby