Ľudia od nepamäti získavali poznatky o liečivých rastlinách, ktoré sa vo veľkej miere používajú v ľudovom liečiteľstve dodnes. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že približne 80 % svetovej populácie sa stále spolieha na rastliny ako zdroj primárnej zdravotnej starostlivosti, kým tradičná medicína je jediným zdrojom pre 60 % svetovej populácie. Liečivé rastliny sú často jedinou formou liečby u mnohých ľudí z vidieckych oblastí rozvojových krajín severnej Afriky, buď v dôsledku nízkeho príjmu alebo vzdialenosti od zdravotných centier poskytujúcich lieky.

Severná Afrika je najsevernejšia časť afrického kontinentu, ktorá podľa definície Organizácie spojených národov predstavuje 7 krajín: Alžírsko, Egypt, Líbyu, Maroko, Sudán, Tunisko a Západnú Saharu. V rámci celej Afriky je ekonomicky prosperujúca oblasť, ktorá tvorí tretinu celkového afrického HDP najmä vďaka produkcii ropy v Líbyi. Južnú časť severnej Afriky tvorí málo úrodná púšť Sahara, na západe sa rozprestiera pohorie Atlas a na východe tečie rieka Níl. Jedným z úradných jazykov je arabčina. V súčasnosti najväčšie etnické skupiny predstavujú Arabi, Berberi a Západoafričania. Tento región je prevažne moslimský so židovskou menšinou v Maroku a Tunisku a kresťanskou menšinou v Egypte, Alžírsku, Maroku a Tunisku. Existuje niekoľko rastlinných druhov, ktoré sa prispôsobili suchým a horúcim klimatickým podmienkam severnej Afriky a preukazujú liečebné účinky pre zdravie svojich obyvateľov.

...

 

PharmDr. S. Jurkaninová


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby