Latinský termín asparagus, vo význame asparágus, ale aj výhonok, pochádza z gréckeho ἀσπάραγος [asparagos], čo u Homéra označuje priedušnicu, a jeho atického variantu ἀσφάραγος [asfaragos]. Práve variácia hlások p a f naznačuje predgrécky pôvod, hoci do súvislosti sa často dávalo aj sloveso σφαραγέομαι [sfarageomai], čo znamená praskať či prekypovať. Jeho príbuzné tvary môžeme vidieť v litovskom spùrgas – pučanie, rast alebo v staroanglickom spræc – výhonok.

Asparagus officinalisExistuje však aj názor, že v prípade gréckeho ἀσφάραγος [asfaragos] ide o výpožičku z neznámeho zdroja. Druhový prívlastok officinalis poukazuje na liečivé vlastnosti rastliny, ktorá sa používa aj v ľudovom liečiteľstve, ale jej plody sú jedovaté.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby