Rodové meno anthyllis pochádza z identického gréckeho slova ἄνθυλλίς [anthyllis], ktorým spolu s podobným výrazom ἄνθυλλον [anthyllon] Plinius Starší označoval dve rôzne egyptské rastliny. Dôvod, prečo bol Linném rovnako označený aj bôľhoj, je nejasný, zrejmý je len etymologický pôvod oboch slov v gréckom ἄνθος [anthos] – kvet. Tento výraz s praindoeurópskym koreňom môžeme porovnať so sanskritským ándhas, čo znamená vňať.

Druhové označenie vulneraria je odvodeninou od substantíva vulnus, rana, poranenie a odkazuje na fakt, že bôľhoj sa oddávna používa v ľudovom liečiteľstve na hojenie rán.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby