Allium ursinum L. (cesnak medvedí; česnek medvědí) Etymológia rodového mena tejto bežne používanej rastliny je nejasná. Slovo allium na označenie cesnaku používali už v starovekom Ríme a niektorí autori nachádzajú jeho pôvod v keltskom výraze all – ostrý, štipľavý. Latinské prídavné meno ursinus, a, um znamená medvedí a je odvodené od slova medveď – ursus.

Existuje viacero teórií o tom, prečo sa táto rastlina dáva do súvisu s medveďom. Niektoré zdroje uvádzajú, že medvede po hibernácii konzumujú s obľubou práve túto rastlinu. Iní dávajú jej meno do súvislosti so súhvezdím Ursa minor (Malý voz, doslovne Malá medvedica), ktorého najjasnejšou hviezdou je Polárka (Polaris – Alpha Ursae minoris). V tomto prípade by sa slovo ursinum dalo preložiť ako severný a poukazovalo by to na to, že A. ursinum bol najsevernejšie sa vyskytujúci druh cesnaku. Je však pravdepodobnejšie, že ursinus poukazuje na výskyt v lesoch, ktorý predstavuje prirodzený habitat medveďov.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby