Liečivé rastliny 1/2020A. Hrebenárová, M. Páleníková:
Chuchuhuasi: elixír zdravia z Amazónie
Chuchuhuasi: health elixir from Amazonia
Chuchuhuasi: ein Gesundheitselixier aus Amazonien


Mgr. Martin Helcman:
Konope známe i neznáme
Hemp – known and unknown
Hanf – bekannt und unbekannt


Doc. Ing. I. Šafránková, PhD.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (25). Choroby břečťanu
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (25). Diseases of ivy (Hedera helix)
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (25). Krankheiten des Efeus (Hedera helix)


Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Cesnak
Garlic
Knoblauch


PharmDr. V. Forman, PhD.:
Liečivé extrakty nielen z lekárne
Healing extracts not only from the pharmacy
Heilende Extrakte nicht nur aus der Apotheke


Ing. V. Štalmach:
Nebezpečné a nežiaduce – invázne liečivé rastliny (1)
Dangerous and unwelcome – invasive medicinal plants (1)
Gefährlich und unerwünscht – invasive/neobiotische Heilpflanzen (1)


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku ( XCIV.) Pakost smradľavý – pakost smrdutý, Geranium robertianum L. (Geraniaceae)
From plant to man (XCIV). Herb-Robert, Geranium robertianum L. (Geraniaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (XCIV). Ruprechtskraut, Geranium robertianum L. (Geraniaceae)


Ing. K. Kaffková, PhD.:
Amsonia tabernaemontana – modrá hviezda z USA
Amsonia tabernaemontana – eastern bluestar from the USA
Amsonia tabernaemontana – Blaustern aus den USA


Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Rimbaba, horčík a koenzým Q10 – prevencia migrény
Feverfew, magnesium, and coenzyme Q10 for migraine prevention
Mutterkraut, Magnesium und Coenzym Q10 für die Migränevorbeugung


PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (22). Valeriana officinalis – Viscum album
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (22). Valeriana officinalis – Viscum album
Analyse der lateinischer Heilpflanzennamen (22). Valeriana officinalis – Viscum album


Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Edward Bach
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Edward Bach
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Edward Bach


RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.:
In memoriam doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.


Redakcia:
Nová členka redakčnej rady: MVDr. Ingrid Oppenbergerová
New member of the editorial board: MVDr. Ingrid Oppenbergerová
Neues Redaktionsbeiratsmitglied: MVDr. Ingrid Oppenbergerová


Redakcia:
Aby nás nezdolala jarná únava...
How to overcome springtime lethargy...
Damit uns die Frühjahrsmüdigkeit nicht bezwingt...


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby