Liečivé rastliny 5/2019PharmDr. M. Gáborová:
Ajurvéda - medicína ďalekej Indie overená tisícročiami
Ayurveda - a system of medicine from distant India, verified by ages
Ayurveda   traditionelle Heilkunst aus fernen Indien, seit Jahrtausenden bewährt

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v záhradkách (23). Choroby a škúdci maty
Medicinal, aromatic and seasoning plants' diseases in backgardens (23). Diseases and pests of mint
Heil-, Aroma- und Gewiirzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (23). Krankheiten und Schädlinge der Minze

Doc. Ing. M. Habán, PhD., doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (11)
Food for the delight - its use in nutrition and gastronomy (11)
Genussmittel und ihre Nutzungin der Ernährung und Gastronomie (11)

Ing. K. Kaffková, Ph.D., Ing. I. Čičová, PhD.:
Hierochloe odorata - tomkovica voňavá - voňavá vanilková tráva
Sweet grass Hierochloe odorata   a vanilla-fragrant grass
Duftendes Mariengras   Hierochloe odorata - ein Gras mit Vanille-Duft

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.:
Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a praxi
International conference on medicinal plants in research and practice
Internationale Konferenz uber Heilpflanzen in der Forschung und Praxis

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. l. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (20). Sorbus aucuparia - Thymus serpyllum
Medicinal plants' Latin scientific botanical names analysis (20). Sorbus aucuparia - Thymus serpyllum
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (20). Sorbus aucuparia   Thymus serpyllum

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. L Farkaš:
Granátovník v prevencii cukrovky?
Can pomegranate be used in diabetes prevention?
Kann der Granatapfel Zuckerkrankheit vorbeugen?

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Pseudocereálie z cudziny
Pseudocereals from abroad
Pseudogetreide aus der Fremde

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XCII). Ovos siaty - oves sety- Avena sativa L. (Poaceae)
From plant to man (XCII). Commonoat   Avena sativa L. (Poaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (XCII). Saat-Hafer - Avena sativa L. (Poaceae)

Ing. J. Pížl:
Rajčina - zdravá plodina
Tomato - a healthy crop
Tomate - eine gesunde Frucht

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Jan Ingenhousz
Eminent personages of pharmacy, botanyand phytotherapy: Jan Ingenhousz
Hervorragende Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Jan Ingenhousz

Redakcia:
Zaujímavosti: Triumf vlastného výskumu a vývoja

Redakcia:
Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny nielen na potlačenie zápalu pri artritíde

Príloha:
doc. Ing. M. Habán, PhD., doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Miniatlas liečivých rastlín (56) - astrovité (Asteraceae)
Arnika horská (Arnica montana L.) • Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.), zlatobyľ obrovská (Sotidago gigantea Ait.) - zlatobýl kanadský, zlatobýl obrovský
Echinacea bledá {Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.]

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby