V súčasnosti sa čoraz viac ľudí trpiacich rozmanitými ochoreniami obracia k tzv. alternatívnej medicíne. Podobný trend nastáva aj pri liečbe zvierat. Čoraz častejšie sa pri domácich zvieratách stretávame s chronickými ochoreniami, rôznymi alergiami alebo autoimunitnými a hormonálnymi poruchami.

Spotrebou chemicky spracovaných surovín potrebných pri výrobe krmív, či používaním množstva konvenčných liekov sú zaťažované orgány zvierat, ktoré potom vedú k ďalším ťažkostiam. Alternatívou k bežnej farmakoterapii je homeopatia, či už ako doplnok ku klasickým liekom alebo aj ako prvá voľba.

Homeopatia je založená na použití minimálnych koncentrácií látok, ktoré dokážu v zdravom tele vo väčších dávkach vyvolávať podobné symptómy, aké sú pri liečenej chorobe. Jej základným princípom je similia similibus curantur - podobné sa lieči podobným.

Používa sa pri tom niekoľko typov vysoko zriedených látok:

  • rastlinné výťažky,
  • minerálne látky – kovy, zlúčeniny, soli,
  • látky získané zo živočíchov,
  • nosody – prípravky vyrobené z patologických tkanív a sekrétov,
  • sarcody – prípravky z tkanív a sekrétov zdravých zvierat,
  • imponderabilia (neodvážiteľné): kladná a záporná magnetická sila, elektrina, slnečné žiarenie.

V homeopatii sa používa špeciálny spôsob riedenia roztokov nazývaný potencovanie (riedenie). Čím nižšia potencia lieku, tým liek obsahuje viac materskej látky (východiskovej substancie). Čiže čím máme vyššie riedenie, tým liek obsahuje menej a menej až „žiadnu“ materskú látku. V homeopatii sa používa riedenie liekov stovkové 1 : 99 (centisimálne) riedenie, a preto sa označuje rímskou číslicou C, u nás je známe ako CH a desiatkové riedenie 1 : 9  (decimálne) označované ako D, ktoré slovenský trh neponúka, no v iných štátoch je bežné.

Medzi zvieratá liečené homeopatickými prípravkami patria kone, poníky, kozy, osly, muly, mačky, psy, dobytok, ošípané, ovce, lamy, alpaky, králiky, fretky, morčatá, hydina, kanáriky, dravce.

Homeopatický konzultačný proces je omnoho zložitejší a lekár získava veľké množstvo informácií nielen z klinického vyšetrenia ale aj od majiteľa. Podrobnosti o životnom štýle, prostredí v ktorom zviera žije, správaní, charaktere, strachu, strave, domácnosti ako aj z akého prostredia  pochádza.

(Ukážka)

MVDr. E. Holotová, Mgr. R. Eckerová, prof. MVDr. M. Ondrašovič, CSc., prof. RNDr. M. Toropila, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby