Veľkoplošné pestovanie liečivých rastlín s dôrazom na stabilný obsah liečebne účinných látok závisí od genetického potenciálu odrôd. V histórii šľachtenia týchto špeciálnych plodín sa striedajú obdobia veľkého záujmu o niektoré druhy s obdobiami, v ktorých prírastok novo registrovaných odrôd bol malý. Ruka v ruke s týmto procesom sa vytvárala požiadavka prehĺbenia znalosti ich dedičnosti a biologických zákonitostí tvorby a identifikácie prírodných látok.

Slovenská republika patrí vo svete medzi krajiny, kde sa šľachtiteľskej práci na nových odrodách liečivých rastlín stále venovala pozornosť. Možno spomenúť úspechy v šľachtení rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.), pri ktorom sa v časovom intervale od roku 1975 až dodnes postupne realizovali šľachtiteľské práce na diploidných odrodách 'Bona', 'Novbona', 'Lianka' a tetraploidných odrodách 'Goral' a 'Lutea'. Všetky rumančekové odrody sú charakteristické vysokým obsahom fytoterapeuticky cenného /-/-α-bisabololu. Ďalšie šľachtiteľské práce sa zamerali na vysoký obsah modrého chamazulénu pri rebríčku kopcovom (Achillea collina Becker ex Rchb.), pričom bola vyšľachtená odroda 'Alba' (1992). Plodové ruže (Rosa canina L.) boli vyšľachtené krížením na vysoký obsah vitamínu C a optimálne produkčné vlastnosti (odrody 'Ascorba' a 'Karina', 1997). Šľachtenie repíka lekárskeho (Agrimonia eupatoria L.) sa orientovalo na zvýšený obsah trieslovín a extraktívnych látok (odroda 'Peter', 1998). Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum L.) prešiel selekciou s dôrazom na vyšší obsah naftodiantrónov (odrody 'Gold' a 'Uperikon', 1997). Všetky uvedené odrody liečivých rastlín nájdeme zapísané v Štátnej odrodovej knihe, ktorá zabezpečuje ich právnu ochranu na našom území.

Výrazný úspech na medzinárodnej úrovni zaznamenali šľachtitelia liečivých rastlín z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorých odroda mäty piepornej (Mentha × piperita L.) s názvom 'Kristínka' (obrázok 1) je legislatívne chránená na území celej Európskej únie. Predmetné rozhodnutie, osvedčenie (obrázok 3) a registrovaný opis odrody udeľuje Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) so sídlom v Angers vo Francúzsku, ktorý priznáva práva duševného vlastníctva k novým rastlinným odrodám, ktoré sú v krajinách EÚ uplatniteľné počas 25 rokov. Táto decentralizovaná agentúra Spoločenstva má samostatnú právnu subjektivitu a je samostatne financovaná, prevažne z rôznych príspevkov. Úrad, reprezentujúci 28 krajín EÚ, zároveň poskytuje usmernenia týkajúceho sa politiky a pomoci pri uplatňovaní týchto práv v prospech zúčastnených strán.

Rastlinný materiál – sadenice mäty piepornej z PU v Prešove (obrázok 2) boli poskytnuté CPVO na viacročné testovanie na odrodovú odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (DUS testy). Pozoruhodný výsledok výskumnej práce pramení zo skutočnosti, že je to prvé osvedčenie liečivej rastliny udelené implementovaným Európskym odrodovým úradom, ktorý vykonáva svoju činnosť od roku 1995. Od uvedeného roku totiž bolo touto inštitúciou spracovaných viac ako 53 000 žiadostí a udelených vyše 41 000 práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

Originálnosť rastlín mäty piepornej odrody 'Kristínka' spočíva jednoznačne vo veľmi vysokom obsahu mentolu, až 77 % v silici, ktorej obsah sa pohybuje do 2,5 % v suchej mätovej vňati (Menthae piperitae herba). V modernom prírodnom liečiteľstve má táto bylina veľký význam pre jej uvoľňovanie kŕčov, uľahčenie a povzbudenie trávenia. Ročná spotreba mätovej vňate na výrobu rôznych druhov bylinných čajov firmou Agrokarpaty, s. r. o. Plavnica je 5 ton. Po diskusii so zástupcami spoločnosti je záujem o dodávku 150 tisíc sadeníc odrody 'Kristínka'.

Podľa literárnych údajov ročná produkcia mätovej silice vo svete predstavuje viac ako 2 367 ton, pričom jej finančná hodnota je viac do 100 miliónov USD. Najvýznamnejšími producentmi na svete sú USA, Severná Afrika, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Brazília. Najväčším vývozcom a hlavným dodávateľom mätovej silice na svetový trh sú Spojené štáty americké, pričom cena exportovanej produkcie často prevyšuje 50 miliónov USD ročne, pričom viac ako polovica produkcie sa používa na výrobu žuvačiek. V USA sa pestovanie mäty piepornej sústreďuje do štátov Washington, Oregon, Michigan, Wisconsin a Montana. Na Slovensku firma Calendula, a. s. v Novej Ľubovni potrebuje na svoje účely ročne 1 700 kg mätovej silice. Predbežné jednania s jej zástupcami potvrdili záujem až o 300 kg silice s profilom látkového zloženia odrody 'Kristínka', ktoré sa využijú v kozmetickom a potravinárskom priemysle.

Nakoniec mentol, ako jedna z 200 prírodných látok vyskytujúcich sa v mätovej silici, sa využíva na potlačenie citlivosti nervových zakončení (pocit chladu), pôsobí na zvýšenie sekrécie žlčníka. Popísal sa jeho priaznivý účinok pri tráviacich ťažkostiach, pri poruchách pečene a obličiek. Ročný dovoz čistého mentolu len do USA podľa štatistík predstavuje 1 500 ton o celkovej finančnej hodnote vyše 20 miliónov USD. Izolácia silice z rastlinnej suroviny odrody 'Kristínka' predstavuje potenciálny zdroj prírodného mentolu nielen v Európe, ale hlavne vo svete.

Záverom je možné konštatovať, že PU v Prešove, ako majiteľka predmetnej odrody liečivej rastliny, má veľmi dobré predpoklady pre predaj jedinečného typu sadeníc, drogy (suchých listov a vňate) a mätovej silice, po ktorých je obrovský dopyt pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín.

doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc.

Katedra ekológie FHPV PU v Prešove