Redakcia a redakčná rada časopisu Naše liečivé rastliny – Liečivé rastliny v rokoch 1983 – 2022 (do roku 1982 v č. 1/1983)

Rok

Ročník

Vedúci redaktor

Odborný redaktor

Výkonný redaktor

Členovia

1983

20

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. J. Hroneš, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, PhMr. K. Pétervári, Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, CSc., E. Valachová

1984

21

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. J. Hroneš, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, PhMr. K. Pétervári, Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, CSc., E. Valachová

1985

22

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr., M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr., F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc., E. Valachová

1986

23

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc., E. Valachová

1987

24

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc.

1988

25

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc.

1989

 26

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc. Ing. J. Trojánek, DrSc.,

1990

27

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc. Ing. J. Trojánek, DSc.,

1991

28

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc. Ing. J. Trojánek, DrSc.,

1992

29

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc

 Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. V. Hrochová, RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc.

1993

30

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. V. Hrochová, RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc.

1994

31

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. V. Hrochová, RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DSc.

1995

32

doc. RNDr. PhMr. M. Lehký, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Dr. PhMr. V. Bažata, Ing. Š. Berkeš, Ing. Ľ. Černá, Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., RNDr. V. Hrochová, RNDr. PhMr. M. Kadlečková, RNDr. PhMr. I. Kondel, RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, Ing. J. Matejíčková, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, Dr. PhMr. F. Starý, CSc., Ing. J. Trojánek, DrSc.

1996

33

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Mgr. S. Baróniková, doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., RNDr. M. Slobodová, RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach

1997

34

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Mgr. S. Baróniková, doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., RNDr. M. Slobodová, RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

1998

35

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Mgr. S. Baróniková, doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., RNDr. M. Slobodová, RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

1999

36

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Mgr. S. Baróniková, doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., RNDr. PhMr. I. Leifertová, CSc., dr. PhMr. F. Machovičová, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., RNDr. M. Slobodová, RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

2000

37

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

 RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

Mgr. S. Baróniková, doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, Ing. P. Musil, RNDr. J. Slaný, CSc., RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., RNDr. J. Šipeky, Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

2001

38

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

PharmDr. S. Baróniková, PhD., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., Ing. M. Habán, PhD. prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., RNDr. J. Šipeky, Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

2002

39

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

PharmDr. S. Baróniková, PhD., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. RNDr. D. Grančai, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., RNDr. J. Šipeky, Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

2003

40

Ing. P. Čupka, CSc.

doc. dr. PhMr. J. Kresánek, CSc.

RNDr. PhMr. Ľ. Nátherová, CSc.

doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář,CSc., Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc.

2004

41

Ing. P. Čupka, CSc.

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. Ľ. Nátherová, CSc., doc. RNDr. J. Seginko, CSc., RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc. prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach

2005

42

Ing. P. Čupka, CSc.

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. Ľ. Nátherová, CSc., doc. RNDr. J. Seginko, CSc., RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach

2006

43

Ing. P. Čupka, CSc.

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. Ľ. Nátherová, CSc., doc. RNDr. J. Seginko, CSc., RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach

2007

44

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. Ľ. Nátherová, CSc., RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach

 2008

45

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. A. Jančovičová

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. B. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2009

46

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. A. Jančovičová

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., PharmDr. S. Fialová, Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc. (čestný predseda), Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2010

47

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. A. Jančovičová

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., PharmDr. S. Fialová, Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc., Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. M. Slobodová, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2011

48

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

 _

 PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, doc. Dr. PhMr. J. Kresánek, CSc., Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2012

49

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2013

50

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

 _

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2014

 51

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D.,Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2015

52

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., PharmDr. A. Jančovičová, Ing. Krkošková, CSc., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2016

53

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. S. Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD.,prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc. Ing. Krkošková, CSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2017

54

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., Ing. Krkošková, CSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2018

55

prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD.

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, doc. RNDr. M. Mikuš, CSc., RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc. Ing. V. Štalmach, doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr.J.Tóth,PhD.

2019

56

prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD .

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, doc. RNDr. M. Mikuš, CSc., doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D., RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2020

57

prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD .

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, doc. RNDr. M. Mikuš, CSc., doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D., MVDr. I. Oppenbergerová, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2021

58

prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD .

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, doc. RNDr. M. Mikuš, CSc., doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D., MVDr. I. Oppenbergerová, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

2022

59

prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD .

_

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Ing. P. Čupka, CSc., doc. RNDr. J. Dušek, CSc., prof. RNDr. D. Grančai, CSc., doc. Ing. M. Habán, PhD., Prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., prof. RNDr. Ľ. Jahodář, CSc., prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., doc. PharmDr. R. Kubínová, Ph.D., Mgr. B. Lehká, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., MUDr. K. Mika, doc. RNDr. M. Mikuš, CSc., doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D., MVDr. I. Oppenbergerová, RNDr. P. Rác, doc. RNDr. J. Spilková, CSc., prof. RNDr. V. Suchý, DrSc., doc. PharmDr. K. Šmejkal, Ph.D., Ing. V. Štalmach, RNDr. D. Tekeľová, CSc., Mgr. J. Tóth, PhD.

 

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby