V minulom roku u nás žilo viac ako 654 tisíc ľudí vo veku nad 65 rokov. Podľa prognózy Inštitútu informatiky a štatistiky sa tento počet do roku 2010 zvýši až na 690 tisíc, pričom celkový rast populácie bude pomalší. Na týchto číslach je alarmujúcejšie to, že každý dvadsiaty človek v tejto skupine trpí demenciou Alzheimerovho typu (DAT). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí DAT medzi desiatku najhlavnejších  smrteľných ochorení. Napriek tomu sa ochoreniu a jeho vplyvu nielen na jednotlivca, ale na celú rodinu a spoločnosť, venuje len malá pozornosť

Prvé príznaky, problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napríklad únave, stresu alebo starnutiu. Na Slovensku sa lieči len približne každý desiaty človek s Alzheimerovou chorobou a ochorenie je zachytené väčšinou až v neskoršom štádiu, keď už lekári majú menšie možnosti ovplyvniť  jeho priebeh.  „V rozvinutom štádiu ochorenia si chorý svoj rozumový deficit neuvedomuje,“ konštatuje riaditeľka a liečebná pedagogička Centra Memory PaedDr. Mária Čunderlíková a dodáva: „Postup ochorenia je rôzny. V niektorých prípadoch mierny a môže sa i dočasne akoby zastaviť. Utrpenie nielen postihnutého, ale aj jeho okolia, môže prebiehať dlho -  4 až 12 rokov“.

Nadácia MEMORY sa už viac ako desať rokov venuje pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám v modelovom zariadení Centre MEMORY, ktoré je preventívnym, diagnostickým, vzdelávacím centrom a špecializovaným zariadením pre ľudí s poruchami pamäti. Súčasne vedie kampaň zameranú na včasné rozpoznanie možných príznakov ochorenia, pretože skoré zachytenie Alzheimerovej choroby a správna kombinácia farmakologickej liečby a primeranej aktivizácie dáva šancu na spomalenie priebehu ochorenia a predĺženie plnohodnotného života pacienta.


Tlačová správa