Článok treba dodať v elektronickej forme, v slovenskom alebo českom jazyku. Odporúčaný rozsah článku predstavuje 2 – 4 strany. Príspevok zahŕňa: Názov článku – plné meno autora s titulmi – (pracovisko autora) – e-mail.
Články majú byť stručné, štylisticky a jazykovo správne. Skratky treba vysvetliť pri prvom použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch, ich používanie obmedzovať. Cudzie slová treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov, používať čo najmenej cudzích slov. Redakcia považuje zaslané rukopisy za imprimované. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave.

Botanické názvy rastlín: Latinský názov rodu a druhu písať kurzívou, ostatné normálnym písmom, slovenské a české názvy malými písmenami (vzor: Digitalis lanata Ehrh. – náprstník vlnatý, Scrophulariaceae – krtičníkovité).
Názvy rastlín: Odporúčame uvádzať tak v latinskom, ako aj slovenskom a českom jazyku.
Názvy rastlinných drog: Dvojslovné pomenovanie, uvádzať v nasledovnom poradí:

  • Latinské názvy: Rastlinný zdroj drogy (materskú rastlinu) v genitíve a rastlinný orgán v nominatíve.
  • Slovenské a české názvy: rastlinný orgán v nominatíve a materskú rastlinu v genitíve (vzor: Lavandulae flos – kvet levandule). V prípade nutnosti použiť trojslovné pomenovanie (vzor: Digitalis lanatae folium – list náprstníka vlnatého).

Text treba poslať napísaný v textovom editore MS Word bez delenia slov, odporúčame Times New Roman, 12 bodov (vo formáte rtf, prípadne doc). Na zvýraznenie možno použiť italik, polotučné písmo alebo ich kombináciu. Horné a dolné indexy v texte treba písať. Grafy a obrazy nevkladať do textu, tabuľky (odporúčame vo Worde) ponechať v texte. Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). V počítači je tento znak / lomené, nie zátvorka! Za čiarkou a bodkou používať medzerník, za každým slovom je medzera len na 1 úder!
Fotografie: formáty JPG alebo TIFF, minimálna šírka 1500 bodov
Grafy: formáty TIFF alebo JPG, minimálna šírka 10 cm, minimálna veľkosť písma 9 bodov pre graf šírky 10 cm (14 bodov pre graf na šírku strany A4).

Príspevky zasielať na adresu šéfredaktora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pokyny si môžete stiahnuť na stránke www.liecive.herba.sk