Zoznam výhercov súťaže pre predplatiteľov časopisu Liečivé rastliny v roku 2008

Číslo Cena Zoznam výhercov
6 Balíčky s čajmi

L. Šimková, Trnava,
L. Hutterová, Martin,
M, Líšková, Košice

5 Celoročné predplatné časopisu Kúpele M. Valašťan, Banská Bystrica
S. Briadka, Bojnice
4 Knihu od prof. RNDr. J. Čižmárika, PhD.

Š. Masarovič, Trenčín,
J. Tuček, V. Huta

3 Knihu od MUDr. M.Belovičovej, PhD. a prof. J.Holomáňa, CSc. Mgr. J. Wittkayová, Nové Mesto nad Váhom,
M. Bibová, Brezno
2 Knihu od MUDr. I. Bukovského, PhD. N. Haťokárová, Trenčianske Jastrabie,
M. Harmanský, Snina
1 Knihy od MUDr. I. Bukovského A. Píšteková Žilina,
V. Muráriková Trenčín