Do tejto čeľade patria jednoročné až trváce byliny, kry alebo stromy. Listy sú striedavé, zriedkavo protistojné, s prílistkami. Prílistky môžu byť takmer opadavé. Kvety sú obojpohlavné, pravidelné, zriedkavo jednopohlav-né, najčastejšie päťpočetné (zriedka štvorpočetné). Na báze kvetov je vyvinutá miskovitá kvetná čiaška (receptaculum alebo hypanthium), ktorá môže zrastať so semenníkom. Tyčinky sú usporiadané vo viacerých kruhoch, piestik je 1 alebo v hojnom počte. Plody môžu byť nažky, kôstkovice a mechúriky. Predmetom zberu za účelom získania vegetabilných drog býva najčastej­šie list, kvitnúca vňať obsahujúca prevažne organické kyseliny, triesloviny, flavonoidy a minerálne látky. Čer­stvé plody sa často konzumujú ako dietetický a energe­ticky hodnotné ovocie s vysokým podielom sacharidov, organických kyselín, vitamínov a pektínových látok. Čeľaď zahŕňa mnoho farmaceutický významných rast­lín s liečivými účinkami.

Táto hospodársky významná čeľaď zahŕňa omnoho viac druhov, ktoré sa používajú ako okrasné, ovocné, ale aj liečivé a aromatické rastliny s rôznym využitím: v profylaxii a terapii, v kuchyni, v potravinárskom, koz­metickom a farmaceutickom priemysle. Z rastlín tejto rozsiahlej čeľade sa používajú aj ďalšie druhy ako lie­čivé:

  • túžobník brestový - tužebnik jilmový (Filipendula ulmaria /L./ Maxim.)
  • ruža damascénska - rúže damašská (Rosa damascena Mill.)
  • ruža galská - rúže galská (Rosa gallica L.)
  • nátržník strieborný - mochna stŕíbrná (Potentilla argentea L.)
  • nátržník vzpriamený - mochna nátržník (Potentilla erecta /L./ Räuschel)
  • kuklík mestský - kuklík mestský (Geum urbanum L.)
  • krvavec lekársky - toten lékaŕský (Sanguisorba of­fícinalis L.)
  • vavn'novec lekársky - bobkovišeň lekárska (Lauroce-rasus offícinalis Roemer)
  • jarabina oskorušová - oskoruše domáci (Sorbus do-mestica L.)

Prehľad rastlín z čeľade ružovité (Rosaceae), ktoré boli uverejnené v Miniatlase liečivých rastlín:

Slovenský názov:

Český názov:

Vedecký názov:

Číslo:

repík lekársky

repík lékaŕský

Aarimonia eupatoria L.

5/2007 (22)

alchemilka žltozelená

kontryhel žlutozelený

Alcbemilla xanthochlora Rothm.

jahoda obyčajná

jahodnik obecný

Fraqaria vesca L.

nátržník husí

mochna husí

Potentilla anserina L.

slivka trnková

trnka obecná

Prunus spinosa L.

6/2007 (23)

ruža šípová

rúže šípková

Rosa canina L.

hloh jednosemenný

hloh jednosemenný

Crataequs monoqyna Jacq.

hloh obyčajný

hloh obecný

Crataequs laeviqata /Poir./ DC.

jarabina vtáčia

jeŕáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

mandľa obyčajná

mandloň obecná

Amvqdalus communis L.

1/2008 (24)

ostružina černicová

ostružiník krovitý

Rubus fruticosus aqq.

ostružina malinová

maliník obecný

Rubus idaeus L.

 

 

 

 

 

AdSense