Mak listenatý
(Papaver bracteatum LindlJ
česky: mak
anglicky: Persian Poppy
nemecky: Orientalischer Mohn
rusky:


OPIS: trváca rastlina, ktorá má mliečnice obsahujú­ce bezfarebnú až bielu latexovú šťavu. Koreň je kolovitý, viachlavový. Byľ dorastá do výšky 0,6 až 1,2 m. Stonky, ako aj listy sú štetinato chlpaté, viacpočetné, priame, 4-8 mm hrubé, do jednej polovice výšky olistené. Spodné listy rastú v prízemnej listovej ruži­ci, sú kopijovité, dlhé až 0,5 m. Listová čepeľ je pero­vito strihaná so 7 - 13 pármi kopijovitých, pravidelne zúbkatých segmentov. Byľové listy sú menšie, spod­né krátko stopkaté, vrchné sediace. Kvetné púčiky nie sú vzpriamené, elipsoidné, v polovici hruškovito zúžené, listene sú pod kvetom tesne nakopené. Po odkvitnutí ostávajú pod dozrievajúcou tobolkou (vý­znamný rozlišovací znak). Kvety kvitnú v máji až júli. Kališné lístky sú pritisnuto chlpaté. Korunné lupienky sú okrúhlasto obráteno vajcovité, na báze miskovito preliačené, 50 - 60 mm dlhé, tmavočervené s čier­nou škvrnou. Plodom je sivohnedá tobolka široko obrátene vajcovitá, 25 - 40 x 20 - 30 mm veľká.

rozšírenie a výskyt: pochádza zo severné­ho Iránu, východného Turecka a Kaukazu. U nás sa pestoval na farmaceutické využitie. Občas sa pestuje v záhradkách na okrasné účely.

možnosti získania: zberom z pestovateľ­ských plôch.

droga: na farmaceutickú izoláciu tebaľnu je suro­vinou makovica - Papaveris bracteatum fructus a ko­reň - Papaveris bracteatum radix.

obsahové látky: alkaloidy, pričom hlavný je tebaľn. Ďalej je zastúpený izotebaín, orientalidín. V rámci druhu boli identifikované dve chemovariety (tebaínová a izotebaínová).

liečivé vlastnosti a účinnosť: boli pred­metom rozsiahleho výskumu v osemdesiatych ro­koch minulého storočia (Scientific Research on Papa­ver bracteatum) garantovaného OSN.

Použitie: najmä v okrasnom záhradníctve (v star­šej literatúre sa uvádza aj ako mak tibetský). O použití pre farmaceutický priemysel sa uvažovalo z dôvodu obsahu tebaínu, bez prítomnosti kodeínu a morfínu. Ekonomicky výhodné sú chemovary s obsahom teba­ľnu až do 2 %, kde sa dosiahla hektárová výťažnosť tebaľnu cca 15 kg (Spitzová, 1985). Veľkoplošné pes­tovanie (okrem poloprevádzkových experimentov) sa u nás nerealizovalo.

toxicita: Latex neobsahuje morfín a kodeín. z tohto dôvodu je surovina bezpečnejšia - narko- I mani ju nemôžu zneužívať. Bežné užívanie maku listenateho v terapii nie je známe. Domáce použitie nepripadá do úvahy.