Mak vlčí(Papaver rhoeas L)česky:       mák vlčíanglicky:  Flied Poppynemecky: Klatschmohn
rusky:

OPIS: jednoročná, zriedkavo dvojročná bylina, chl­patá, vysoká 0,2 - 0,6 m. Čerstvá šťava mliečnej kon­zistencie, tzv. latex je biela, zriedka oranžová. Dolné byľové listy sú stopkaté, podlhovasto kopijovité, na okraji zúbkaté, alebo perovito delené až strihané. Stredné a horné listy sú krátko stopkaté až sediace. Čepeľ je kopijovitá, šípovito trojuholníkovitá až vaj­covitá, perovito delená až perovito strihaná. Tvar lis­tov je veľmi variabilný. Kvety sú dlho stopkaté; stopka je štetinato chlpatá. Púčiky sú ovisnuté, po rozkvit­nutí vzpriamené. Kvitnú v máji až auguste. Korunné lupienky sú štyri, okrúhlo vajcovité, celistvookrajové, červené, na báze s čiernou, rôzne veľkou škvrnou. Plodom je široko elipsoidná, vajcovitá až pologuľovi-tá tobolka - makovica. Semená sú drobné, obličko-vitého tvaru, modročierne až čierne.

Rozšírenie a výskyt: terofyt, rozšírený v celej Európe a Ázii, v severnej Afrike, Amerike, Austrálii a Novom Zélande. U nás je rozšírená najmä ako burina v obilninách a olejninách, pozdĺž polí, pri ces­tách, na násypoch a skládkach; od nížin až do hor­ských oblastí.

možnosti získania: zberom z prírody v máji až auguste.

DROGA: korunné lupienky - Papaveris rhoeas flos (syn.: Rhoeados flos) zberané z divorastúcich rastlín v čase kvitnutia. Pomer zosušenia 9:1. Droga má nevýrazný pach, chutí mierne horko a slizovito.

obsahové látky: antokyánové farbivá (cyanín mekocyanín), sliz, alkaloidy (readín ako hlavný v kon­centrácii 0,11 - 0,12 %) a organické kyseliny (kyseli­na mekónová). Semená obsahujú cca 40 % oleja.

Liečivé vlastnosti a účinnosť: sliz pôsobí ochranne pri zápaloch sliznice horných dýchacích ciest (expektorans) a pri zápaloch ústnej dutiny (pro-tektívum). Alkaloidy pôsobia proti dráždivému kašľu (antitusikum).

použitie: korunné lupienky sa v domácnostiach používali proti kašľu (antitusikum), najmä u detí a starších ľudí počas nočného dráždivého kašľa. v minulosti sa droga používala na farbenie sirupov proti kašľu. v súčasnosti sa používa ako vzhľadové korigens, v potravinárstve, tiež na farbenie esencií, pri výrobe homeopatík.

toxicita: Užívanie kvetovej drogy v terapeutickej dávke (1 g) nemá toxické účinky. Riziko otravy je po užití latexu, resp. ópia, získaného z čerstvých makovíc.