Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

MiniAtlas liečivých rastlín

Miroslav HabánMiniAtlas liečivých rastlín vychádzal ako príloha časopisu Liečivé rastliny vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA v rokoch 2004 až 2011

Autor doc. Ing. Miroslav HABÁN, PhD. sa narodil 2. decembra 1969 v Žiline. V rokoch 1984 – 1988 absolvoval Strednú poľnohospodársku školu v Žiline, fytotechnický odbor, v rokoch 1988 – 1993 Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a v rok 1996 ukončil doktorandské štúdium v odbore špeciálna rastlinná výroba.

Od roku 1996 prednáša na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Vedeckovýskumná a výchovno-vzdelávacia činnosť doteraz zahŕňa riešenie 5 medzinárodných, 14 domácich projektov, organizáciu 15 vedeckých podujatí, realizáciu 9 odborných vzdelávacích aktivít pre prax, spoluautorstvo na 4 samostatných výstavách, výchovu 66 diplomantov a 2 doktorandov ako školiteľ-konzultant.

CV autoraCV author - English

Je dlhoročným prispievateľom časopisu Liečivé rastliny.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Astrovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 1 - 6/2004, 1 - 2/2005

Borákovité (boraginaceae)

Brezovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6/2008

Bukovité (fagaceae)

Bôbovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 4/2008

Diskovkovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6/2008

Ginkovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6/2008

Hamamelovité (hamamelidaceae)

Hlošinovité (eleagnaceae)

Čelaď hluchavkovité (Lamiaceae) - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 2/2005, 3/2005, 4/2005, 5/2005, 6/2005,...

Jarmovcovité - 3/2008

Krtičníkovité - 3/2008

Makovité (papaveraceae)

Mrkvovité (apiaceae)

Pagaštanovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6/2006,

Rešetliakovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 6/2008

Ružovité (rosaceae)

Valeriánovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 2/2009

 

Čakankovité - vyšlo v časopise Liečivé rastliny / Léčivé rostliny 2/2009

Home Seriály Liečivých rastlín MiniAtlas liečivých rastlín z Herby