Záměr vybudovat Zahradu léčivých rostlin při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy (ZLR) vznikl již v roce 1970. Po dvou letech se podařilo získat malý pozemek poblíž areálu fakulty. Na zahradě byly postupně pěstovány taxony léčivých rostlin a bylin. Provozování takovéto zahrady spočívalo pouze v sezónním období (jaro-podzim), neboť bez zázemí skleníků nebylo možné pěstovat ostatní cizokrajné teplomilné rostliny z oblasti tropů a subtropů. Zahrada měla sice svépomocně vybudované skleníky, ale naftové vytápění se brzo stalo ekonomicky neúnosné.

Pěstování LR pro potřeby výuky (zejména pro předmět Farmaceutická botanika a Farmakognozie) bylo zajišťováno jednak pracovníky zahrady a také za vydatné pomoci studentů 3. ročníku v předmětu Produkce léčivých rostlin.

O vznik tehdejší ZLR se nejvíce zasloužil vedoucí katedry farmaceutické botaniky doc. Baloun, jeho zástupkyně doc. Sovová a zahradnice paní Pazderová,  střídavé podpory vedení fakulty. Nelze zapomenout ani na mnohé hodiny odpracované na brigádách pracovníky katedry farmaceutické botaniky i celé fakulty. Od počátku založení byla tedy zahrada nedílnou součástí výuky na farmacii, a proto nebylo pochyb o jejím dalším budování a rozvoji. V letech 1972-1989 bylo zpracováno několik studií na výstavbu nové ZLR, ale to se v těchto letech nepodařilo realizovat. Po sametové revoluci fakulta v r. 1990 získala nový pozemek, který dával příležitost k realizaci plánovaného záměru o ZLR.

Od r. 1992 dostala studie a zahrada novou tvář a schválený odvážný záměr se začínal postupně realizovat. Botanická zahrada se také v té době stala samostatným účelovým zařízením fakulty. Celá realizace nově předloženého záměru byla završena na přelomu tisíciletí, kdy v r. 2000 byla vybudována Výuková budova se skleníky v moderním pojetí tak, aby vyhovovala studijním záměrům fakulty a provozu vlastní Botanické zahrady léčivých rostlin (BZLR).  Realizaci výstavby velmi pomohla skutečná podpora všech děkanů po roce 1990 a rektorů univerzity a neúnavná práce ředitele botanické zahrady ing. Pirnera (poznámka recenzenta).

V letech 1997 – 2004 byla BZLR členem Svazu PRO-BIO a pěstovaly se zde léčivé rostliny (LR) podle metodiky o ekologickém zemědělství. Svaz PRO-BIO jsme dobrovolně opustili z důvodu nemožnosti přiznání jakékoliv dotace státu na ekologické hospodaření. V r. 2005 byla BZLR jedním ze zakládajících členů Unie Botanických zahrad  ČR.

Základní údaje:

místo:                                     Hradec Králové, ul. Botanická  /odbočka z Brněnské tř./
zeměpisní šířka:                      50°   12   11
zeměpisná délka:                    15   50   20
nadmořská výška:                  240 mnm
celková výměra oploceného území:               2,75 ha

Členění BZLR:

  1. systém poznávací
  2. systém botanický
  3. systém fytoterapeutický
  4. jedovaté rostliny
  5. produkční plocha
  6. rostliny tradiční čínské medicíny
  7. rostliny TČM – připravuje se
  8. malý ovocný sad

V okolí Výukové budovy je vytvořena parková úprava (stromy, keře, vytrvalé rostliny, zatravněné plochy) s vodotečí a vodními plochami.

K Výukové budově jsou přimknuty skleníky: na jeho západní straně – sbírkový skleník (tropické a subtropické rostliny), na SV straně skleníky pěstební (stolový, množárenský, záhonový). Po celé BZLR jsou vybudovány zpevněné chodníky propojující jednotlivé systémy a přístup do výukové budovy.

V současné době BZLR neslouží pouze k výuce studentů naší fakulty, ale využívají ji i studenti Univerzity HK a některých středních i základních škol, kteří  k nám pravidelně chodí na exkurze. Pro širokou veřejnost je zahrada otevřena téměř po celý rok.

V roce 2010 je z podnětu magistrátu města Hradec Králové připravován projekt „oživení“ spolupráce s partnerským městem Alessadria (Itálie). Jedná se o navázání spolupráce BZLR  FaF UK HK a Botanickou zahradou  v Alessandrii v oblasti výměny rostlin a podílu práce středoškolských a vysokoškolských studentů z obou měst  v botanických zahradách.

Venkovní plochy :

1.   Poznávací systém , 1500 m2 -     je členěn tak, aby na stávající ploše bylo co nejvíce rostlin, které jsou potřeba pro poznávané při výuce. Běžně se zde pěstuje 250-270 druhů LR a bylin.
2.   Botanický systém ,  3000 m2  -   je členěn na menší záhony o výměře cca 10 m (1,4 x 7 m). Zde jsou rostliny členěny dle čeledi a srovnávány jejich charakteristické botanické vlastnosti.
3.   Fytoterapeutický systém , 3000 m2 -  velký trojúhelníkový  tvar s  kruhovým středem je rozdělen do jednotlivých výsečí , které budou osázeny rostlinami mající podobné  účinky na stejnou část organismu (např. horní cesty dýchací, oběhový cévní systém, pohybový aparát, vnitřní orgány, centrální nervový. systém, apod.)
4.   Jedovaté rostliny, 1000 m2 -   jsou soustředěny na samostatné místo. Snahou je upozornit a blíže se s těmito rostlinami bytů a zahrad seznámit. Pak je možné účelně čelit skutečnému nebo domnělému nebezpečí, které by mohlo hrozit při jejich pěstování, zpracování či užití
5.   Produkční plocha , 19.500 m2 -  pěstování vybraných druhů LR pro produkci, např. Calendula of., Mentha piperita, Silybum marianum, Althaea officinalis,Verbascum densiflorum, Melissa officinalis,  Papaver somniferum, Centaurea cyanus apod.

Tato plocha je také využívána pro některé pěstitelské pokusy,  které jsou pak vyhodnocovány na příslušných katedrách fakulty.

Sklizeň, sušení, skladování, expedice LR

Většina pěstovaných druhů LR se běžně sklízí ručně, sušíme v sušárně (rekuperační nízkoteplotní sušárna) a ve speciálním chlazeném skladu uskladňujeme, až do doby expedice (prodej do výkupny LR). Veškeré postupy při pěstování, ošetřování, sklizni a skladování jsou  podřízeny kvalitnímu výsledku a dodržování podmínek dle zásad správné pěstitelské praxe a požadavků Českého lékopisu 2009.

Výhledově předpokládáme dokončení započatých systémů, ale zejména rozšíření o další druhy LR tak, abychom přiblížili studentům i návštěvníkům větší sortiment zajímavých LR.

Sbírkový skleník

Pro většinu návštěvníků patří Sb.skleník k nejzajímavější části prohlídky BZLR. Na ploše cca 380 m2 je pěstováno více než 120 druhů rostlin z oblasti tropů a subtropů, necelá polovina patří mezi léčivé a farmaceuticky významné rostliny. Daří se zde např. těmto rostlinám: Annona  muricata, Cinnamomum zeylanicum, Monstera deliciosa, Cymbopogon stratus, Feichoa seloviana , Serenoa repens, Passiflora quadrangularis, Zingiber officinale.

Melaleuca alternifolia – vysoce se cení éterický olej s výrazně baktericidními účinky. Nesprávně se nazývá „čajovník“ -  anglický název je totiž Tee Tree, a tak si nese i olej tento obchodní název.

Centella asiatica -    tropická, vlhkomilná, vytrvalá rostlina, původem z Indie, pro své účinky zejména na stimulaci nervových buněk (CNS) jak v čerstvém, tak sušeném stavu, ale jsoudostupné již i preparáty z této rostliny.

Aloe vera -    královna rostlin, neměla by chybět v žádné domácnosti,natož v botanické zahradě. Svými účinky patří mezi nejstarší rostliny využívané v kosmetice, farmacii a domácí přírodní lékárně.

Eucalyptus globulus -   využívání silic v listech jak čerstvých, tak sušených - zejména při eukalyptových inhalacích při problémech horních cest dýchacích.

Závěr

BZLR  se zúčastňuje celostátních výstav (Lysá n/L- výstava Květy, Častolovice, - výstava Zahrada východních Čech, Vysoké Mýto – Den Země), kde vystavuje, aranžuje a propaguje své produkty. Mimo jiné je i centrem zájmu celostátních médií (TV, rozhlas, tisk).

Ve výukové budově se konají odborné semináře pro odbornou i laickou veřejnost, areál je využíván pro další odborné i společenské příležitosti.