Priaznivé účinky liečebného využitia listov artyčoky (Cynara scolymus L.) pri tráviacich poruchách sú už dlhšie známe. V doteraz publikovaných štúdiách sa použili takmer výlučne extrakty a prípravky z listov, žiadne poznatky v súvislosti s použitím šťavy z pukov tejto zeleniny v humánnej praxi neboli k dispozícii. Po prvý raz sa prezentujú výsledky dlhodobejšej štúdie s použitím čerstvej šťavy z kvetových úborov rastliny u 110 pacientov. Denne podávali chorým s tráviacimi ťažkosťami 20, resp. 30 ml (rozdeliť v 2 – 3 dávkach po 10 ml) pred jedením počas 6, resp.12 týždňov. Vyhodnotenie preukázalo výrazný ústup typických prejavov dyspepsia (nadúvanie, kŕče, plynatosť, pocity plnosti žalúdka, celkový dyskomfort a pod.) subjektívne (použili dotazníkovú metódu) a tiež objektívnym klinickým pozorovaním. Po 6-týždňovej liečbe registrovali jednoznačne zlepšenie u 40 – 60 % pacientov, po 12 týždňoch bol priaznivý efekt až v 80 %. U pacientov, ktorí mali na začiatku pokusu zvýšené hodnoty krvných tukov (cholesterol, triglyceridy) pozorovali po 6 a 12 týždňoch aj pozitívny vplyv na normalizáciu tzv.lipidového profilu. Pokles hladiny celkového cholesterolu bol o 12, resp. 21 %, jeho „zlej“ frakcie (LDL) o 11, resp.18 %, triglyceridov (neutrálne tuky) o 8, resp.14 %. Úroveň „dobrého“ cholesterolu (HDL) nebola ovplyvnená. Znášanlivosť šťavy bola všeobecne veľmi dobrá, len v troch prípadoch sa vyskytli nežiaduce účinky (hnačky s bolesťami brucha), ktoré si vyžiadali prerušenie liečby. Okrem dobrej účinnosti na tráviace ťažkosti bol pozitívny aj normalizačný vplyv šťavy na patologické hodnoty krvných tukov. Výsledky korešpondujú s už predtým preukázanými priaznivými účinkami štandardizovaných extraktov z listov artyčoky, testovaných pri rovnakých indikáciách.