Liečivé rastliny 5/2010PharmDr. S. Fialová, PhD.: Vybrané liečivé rastliny vhodné pre seniorov

 • Selected medicinal plants for seniors
 • Eine Auswahl von Heilpflanzen für Senioren

PharmDr. Anna Záhradníková: Goji – plody šťastia a tajomstvo dlhovekosti

 • Goji – fruits of happiness and the secret of longevity
 • Goji – Früchte der Glücks und das Geheimnis der Langlebigkeit

 

Ing. B. Krkošková, CSc.: Vitamíny rozpustné vo vode

 • Water-soluble vitamins
 • Wasserlösliche Vitamine

Mgr. M. Žiaková: Recepty na mastnú a problematickú pleť (3)

 • Rrecipes  for oily and problematic skin (3)
 • Rezepte  für fettige und problematische Haut (3)

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.: Vonná kozmetika (1)

 • Fragrant cosmetics (1)
 • Duftkosmetik (1)

Ing. J. Pížl.: V harmónii s prírodou – jeseň (9)

 • In harmony with nature – autumn (9)
 • In Harmonie mit der Natur – Herbst (9)

MUDr. K. Mika: Od rastliny k človeku (XXXIX). Konopnica žltkastobiela, k. páperistá, k. úhľadná, k.napuchnutá

 • From plant to man (XXXIX). Downy Hempnettle (Galeopsis segetum), Hairy hempnettle (G. pubescens), Large-flowered Hemp-nettle (G. speciosa), Common Hemp-nettle (G. tetrahit)
 • Von der Pflanze zum Menschen (XXXIX). Gelber Hohlzahn (Galeopsis segetum), Weichhaariger Hohlzahn (G. pubescens), Bunter Hohlzahn (G. speciosa), Gemeiner Hohlzahn (G. tetrahit)

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. RNDr. J. Kresánek. CSc.: Liečivé rastliny západu nového milénia (53). Muškát – pelargónium

 • Western medicinal plants of the new millennium (53). Pelargonium – Scented geranium
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (53). Pelargonium

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.: Rastliny spôsobujúce otravy a alergie (15)

 • Toxic and allergenic plants (15)
 • Gift- und Allergiepflanzen (15)

Zaujímavosti:

 • Recepty z Rakúska. Recipes from Austria Rezepte aus Österreich

Nové fytofarmaká

Zo zahraničnej tlače:

 • Účinky šťavy z kvetov artičoky pri dyspepsii

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Šen-Nun

 • Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Shennong
 • Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Shennong

Jubileá:

Vědec, výskumník a bylinkář Ing. Miloš Chládek

 • The scientist, researcher and herbalist Ing. Miloš Chládek
 • Der Wissenschaftler, Forscher und Kräuterkenner Ing. Miloš Chládek

Konferencie a semináre:

 • 25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách a 15. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS. Abstrakty prednášok.
 • 25 years of international conferences on medicinal plants and the 15th Workshop on Natural Products. Lectures abstracts.
 • 25 Jahre internationaler Konferenzen über Heilpflanzen und 15. Tagung über Naturheilstoffe. Zusammenfassungen der Vorträge.