Doc, Ing, E, HAJDYLA, CSc.

40 rokov plánovitého rozvoja československého národného

hospodárstva     65

 

Ing. J. KAŠPER, CSc.

Vplyv intenzity obhospodarovania trvalých trávnych porastov na vývin a za­stúpenie niektorých liečivých rastlín     67

 

Doc. dr. K. RADA, CSC.

Rostliny a lidové léčitelství v Súdánu III.    73

 

Ing. F. BLAŽEK

Nová odrúda léčivé rostliny lopuchu většího    76

 

Doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.

Baza čierna   78

 

REDAKCIA

Cenník vykupovaných liečivých rastlín VII.   79

 

PharmDr. Ľ. FARKAŠ

Kat - tiež rastlina slasti a trýzne    84

 

D.OUZKÝ

Plch a sběr léčivých rostlin    85

 

Doc. DrPH. PhMr. J . KRESÁNEK, CSc.

Abecedár korenín XVIII.     89

 

Odpovedáme čitateľom   91

 

Oznamy     93

 

Nové knihy   95