Ing. P. MUSIL, PhMr. A. MENKEOVÁ, RNDr. PhMr. I. LEIFERTOVÁ, CSc. Pestovanie medvedice lekárskej (Skúsenosti s poloprevádzkovým pestovaním) 33

 

PhMr. DANZAlNDARZAAGIJN TUJA, RNDr. V. PROCHÁZKA, CSc.

Lišejníkové kyseliny  36

 

doc. RNDr. S. HARTLOVÁ, CSc., prof. RNDr. PhMr. J. SOLICH, CSc.

Jaké jsou znalosti obyvatelstva o léčivých rostlinách    39

 

RNDr. PhMr. Ľ. NÁTHEROVÁ, CSc., RNDr. V. HROCHOVÁ Morfologicko-anatomické znaky vňaťových drog    43

 

PharmDr. P. KOVAČ

Aronie ,černá    46

 

PharmDr. Ľ. FARKAŠ

Zaujímavá rastlina lavzónia farbiarska   47

I. A. ZENTRICH

Znovu o jitroceli   49

 

RNDr. PhMr. Z. NOVOTNÝ

Sběr a pěstování léčivých rostlin v ČSSR   51

 

doc. DrPH. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.

Abecedár korenín XXXIII.    53

 

Zaujímavosti  57

 

Zo zahraničných časopisov   58

 

Oznamy  61

 

Nové knihy    62