RNDr. PhMr. I. LEIFERTOVÁ, CSc.: Pomoc pionýrú farmaceutickému prúmyslu         33

REDAKCIA: Ibiš lekársky - proskuřník lékařský         35

RNDr. P. ELIÁŠ: Chabzda                  39

Ľ. FARKAŠ: Hlaváčik jarný - liečivá rastlina antiky i dneška             44

RNDr. D. KOŠŤALOVÁ: Vitamíny a liečivé rastliny        46

Ing. V. KREJČÍK: Kostival                        49

PhMr. C. PASEK: Koreninové byliny v čerstvom stave                 51

ZAUJÍMAVOSTÍ                                    43,53

Dr. PhMr. J. HRONEŠ, CSc.: RNDr. PhMr. V. Šuk - 50 let               63

NOVÉ KNIHY          64