Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Kukurica ako liečivá rastlina                  129

RNDr. HROCHOVÁ V.: Na pomoc nákupu                    132

Dr. M. STRŽÍNEK: Ten starý herbár                    134

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Viete, že ...                                            136

RNDr. L. JAHODÁŘ: Tabák - rastlina stále zajímavá                142

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Deti a nebezpečné rastliny                     143

Ing. V. KREJČÍK: Zázračná lnice                                146

Ing. M. CHLÁDEK: Anýz setý – pěstování                        147

J. A. ZENTICH: Najkrajšia liečivá rastlina                     149

RNDr. PhMr. I. LEIFERTOVÁ , CSc.: Sbíráme vřes obecný                                       151

Ing. V. KREJČÍK: Tužebník - Luňačí noha                            151

Dr. PhMr. V. JANÁT: Výsledky plnění plánu výkupu léčivých rostlin v Jihočeském kraji v roce 1973                154

Zaujímavosti                                       157

Odpovedáme čitateľom                   159