Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Deti a nebezpečné rastliny – leto                   97

J. HALÁSOVÁ, promo biol. D. BUŠOVÁ: Ekologické faktory a ich vplyv na obsah silice v rumančeku pravom na východnom Slovensku                                                          99

RNDr. V. HROCHOVÁ: Na pomoc nákupu                        103

J. A. ZENTRICH: Léčivé rostliny, které možno neznáte       108

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Viete, že ...                                            111

Ing. V. KREJČÍK: Máčka                             113

Ing. V. KREJČÍK: Za šalvějí do věkú               115

M. NOVOTŇÁK: Majú ježibaby liečivé schopnosti?             117

Dr. M. STRŽÍNEK: Ten starý herbár              118

Odpovedáme čitateľom                        120

Vybral pre Vás Ing. Krejčík                       121

Doc. Ing. J. KŘIKAVA, CSc., Ing. PETŘÍKOVÁ, CSc., Ing. M. KUČEROVÁ, Ing. V. LAHODOVÁ: Možnosť využitia pozemkov s vysokou hladinou podzemnej vody na pestovanie vybraných druhov liečivých rastlín                 123