Výroční plenární zasedání ústředního poradního sboru MZd ČSR                                                        129

Doc. Dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Liečebné uplatnenie slnečnice                                   130

Dr. I. LEIFERTOVÁ, CSc.: Věnujme pozornost mateřídoušce                              132

Dr. MACHOVIČOVÁ  F.: Zaujimavé poznatky o muškátovom oriešku a muškátovom kvete     134

Ing. M. CHLÁDEK, CSc.: Zajímavosti kolem yzopu lékařského                             135

Doc. Dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Viete, že ...                                                                    139

O. KRAJAKOVA, J. HARBULÁK, S. JAVORSKÁ, A. ZACHAROVÁ, A. RITTLIOVÁ: Z ľudovej kozmetiky stredného a východného Slovenska                             144

Dr. M. STRŽÍNEK: Ten starý herbár                                    145

Dr. MACHOVIČOVÁ  F.: Niekoľko poznámok k čajovinám uvedeným vo švajčiarskom liekopise    148

Dr. PhMr. V. JANÁT: Výsledky plnění plánu výkupu léčivých rostlin v Jihočeském kraji v roce 1972                                151

Na pomoc nákupu                                                    154

Celoslovenské školenie aktivistov Slovenského Červeného kríža pre pestovanie a zber liečivých rastlín                                                                                                  155

Babička Vojtová vzpomíná                                                    158