RNDr. promo pharm. G. SEIFERT: Kedy zbierať ľuľkovec?                       97

T. LINDAUEROVÁ: Hrebár III                                       99

PhMr. DIVALD: Tatranská a podtatranská flóra                 103

D. KOŠŤÁLOVÁ: Lipa malolistá a veľkolistá                      107

Doc. dr. PhMr. J. KRESÁNEK, CSc.: Čučoriedka – divozel - ibiš – konopnica          109

E. EISENREICHOVÁ: Repík lekársky                          112

B. BRAZDOVIČOVÁ: Srdcovník obyčajný                    113

Dr. F. MACHOVIČOVÁ: Význam a použitie Palinky pravej          114

Doc. dr. PhMr. K. RADA, CSc.: Mateřídouška                                    117

Ing. M. CHLÁDEK, CSc.: Pclyněk kozalec - neboli Estragon        118

Ing. M. JURKOVIČ: Družstvo slovenských pestovateľov a...      120

RNDr. G. NAGY: Pracovné zhromaždenie Spolku farmaceutov v Martine o liečivých rastlinách                      124

P. LIZOŇ: Spišský botanik Karol Kalchbrenner             126

Z redakčnej pošty                                     128