Zo zahraničnej tlače

Jaký je efekt tykvových extraktů?

            Každá 5. žena a dokonce každá 4. žena v menopauze trpí nedobrovolným účinkem moči, tzv. dráždivým močovým měchýřem, který při neléčení může přejít v jednoznačnou močovou inkontinenci. Příčinou může být oslabení vaziva a svalstva pánevního dna např. po vícečetných porodech či u nadváhy. Roli ale může hrát i porucha hormonální rovnováhy či infekce močových cest.

Dnes je k dispozici extrakt z tykvových zrn Efla 940, který je schopen řadu uvedených potíží zlepšit či stabilizovat.

Pozitivní efekt tohoto fytoterapeutika už byl vícekrát ověřen i v klinických studiích. Jako u řady jiných fytofarmak však je třeba vycházet z poznatku, že „není tykev jako tykev“, protože pro vlastní efekt tohoto fytofarmaka má rozhodující význam obsah účinných substancí, způsob vlastního zpracování výchozího materiálu a řada jiných faktorů. Předpokladem kvality konečního fytoproduktu je vysoce koncentrovaný extrakt. Roli tu hraje i otázka tzv.lignanů a řady tzv. fytohormonů.

(Österr. Apoth. Z. 58, 2004, č.7, s.320-321)