Strom vysoký cez 9 m  -  doma  India a Srí Lanka, ďalší výskyt: Čína - plody  jedlé - Syzygium  cumini (L.) SKEELS – syn.  S. jambolana (LAM.) DC. - myrtovité – Myrtaceae.- uplatňuje sa hlavne plod, semeno a list

Do Európy sa plod dostal  ako liečivý až koncom 19. stor. Drevo  stromu odoláva termitom  a  slúži preto ako stavebné, kôra sa využíva na trieslenie. Vo svojej domovine má klinčekovec široké uplatnenie, najmä plod  pri diabetes, ako  stimulancium,  karminatívum, lokálne anestetikum, pri nevoľnosti a proti  vracaniu  – užíva sa odvar alebo silica na cukor – 1-2 kvapky, nie viac  - dávku  nezvyšovať a užívať samotné – prášok sa pridáva do jedla.  Zvyčajná dávka kôry je 1 g, plodov 0,3 g viac razy denne. Homeoptia ordinuje tablety „Teep“ 3x denne (s 50 % obsahom plodu, t.j. 0,125 g). Plod, semeno a kôra boli oficinálne  v Holandsku.

Ľudové uplatnenie na Západe:

  • diabetes
  • dyzentéria
  • hnačky
  • horúčky
  • zápaly

Vedľajšie účinky:  pri nevhodnej kombinácii  sú  veľmi časté.

Interakcie – spolupôsobenie - najmä pri súčassnom užívaní  barbiturátov, prípravkoch užívaných pri alergiach, svalových relaxanciách, narkotikách, sedatívach, trankvilizéroch a liečebných kúrach.

Dôležité je neužívať v gravidite a pri dojčení.

Súčasný stav: fytoterapeuti Západu považujú rastlinu za vhodnú užívať pri diabetes, hnačkách, dyzentérii, potrebuje však došetrenie a prieskum na pokusných zvieratách.

Iné pomenovania: black plum, Eugenia cyanocarpa, E. jambolana, jamba, jambool,  jambu, jambula, java plum, syzygium jambolanum.

Doc. MUDr. J. Kresánek, PhD., Doc. Dr. PhMr.  J.  Kresánek, CSc.

LIEČIVÉ RASTLINY ZÁPADU NOVÉHO MILÉNIA  (27)

KLINČEKOVEC  JAMBOLANOVÝ – JAMBUL