Koncom roka 2010 vyšla vo vydavateľstve Osveta Martin vedecká monografia Saponíny –  výskyt, vlastnosti a možnosti využitia vo farmácii, ktorej autormi sú doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. a prof. Ing. Milan Nagy, CSc. z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dielo zhŕňa aktuálne poznatky o biosyntéze, vlastnostiach, výskyte, izolácii, identifikácii a použití jednej z najviac študovanej skupiny prírodných látok – saponínov.

Monografia pozostáva z desiatich kapitol, ktoré boli spracované na základe 216 aktuálnych literárnych zdrojov. Autori postupne popisujú biosyntézu a fyzikálno-chemické vlastnosti saponínov, diskutujú ich význam pre rastliny. Podstatná časť knihy sa venuje priemyselne významným rastlinným drogám s obsahom triterpénových a steroidných saponínov, pričom jednotlivé kapitoly popisujú drogy s expektoračným, diuretickým, antiexsudatívnym, adaptogénnym a protizápalovým účinkom. Pozornosť sa venuje aj menej známym rastlinám s protivírusovým, hepatoprotektívnym, imunomodulačným, cytotoxickým, moluscidálnym, anthelmintickým, leishmanicídnym, protikvasinkovým, antifungálnym a sladivým účinkom. Záverečné dve kapitoly sa venujú analýze saponínov, ich izolačným  a identifikačným postupom pomocou moderných inštrumentálnych metód.

Monografia potvrdzuje významné postavenie saponínových drog pre farmaceutický priemysel a následne aj pri ich využití v prevenci a terapii mnohých humánnych ochorení. Okrem farmaceutického priemyslu (vrátane mikrobiálnej transformácie na steroidné hormóny) nachádzajú saponíny uplatnenie aj v kozmetickom a potravinárskom priemysle. Dôležitú funkciu plnia aj ako súčasť rastlinnej zložky stravy.

Publikácia je vhodne doplnená farebnými fotografiami najdôležitejších rastlinných drog, štruktúrnymi vzorcami biologicky aktívnych obsahových látok a tabuľkami. Vedeckú monografiu Saponíny – výskyt, vlastnosti a možnosti využitia vo farmácii je možné zakúpiť v predajni Ústrednej knižnice Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, malo­obchodná predajná cena je 7,20 €.

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.