Liečivé rastliny 6/2011Shopherba

 

PharmDr. S. Fialová, PhD.:
Korenisté i sladké Vianoce          210
Spicy and sweet Christmas/Würzige und süße Weihnachten

Ing. V. Štalmach:
Tis (Taxus L.) – strom smrti alebo života ? Od jedu k lieku (2)         215
Yew (Taxus L.) – a tree of life or death? From poison to drug (2)/Eibe – Taxus L. –
ein Baum des Todes oder des Lebens? Vom Gift zum Arzneimittel (2)Ing. B. Krkošková, CSc.:
Strukoviny známe i menej známe (2)         219
Pulses, more or less known (2)/Hülsenfrüchte, mehr oder weniger bekannt (2)

Redakcia:
Kolostrum pre posilnenie imunity         224
Colostrum strengthens the immunity/Kolostrum stärkt die Immunität

Doc. Ing. J. Hojerová, PhD.:
Prírodné lipidy v modernej kozmetike. Najvýznamnejšie rastlinné oleje v kozmetike (8)         227
Natural lipids in modern cosmetics. The most important vegetable oils in cosmetics (8)/Natürliche Lipide in moderner Kosmetik. Die wichtigsten Pflanzenöle in der Kosmetik (8)

Ing. J. Pížl:
V harmónii s prírodou– slnečný biorytmus vrcholí (16)         230
In harmony with nature – the sun biorhythm at its peak (16)/In Harmonie
mit der Natur – der Sonnenbiorhytmus an seinem Höhepunkt (16)

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XLVI) – kôprovník štetinolistý          234
From plant to man (XLVI). Baldmoney (Meum athamanticum)/Von der Pflanze zum Menschen (XLVI). Bärwurz (Meum athamanticum)

Redakcia:
Kapucínka väčšia – prírodné antibiotikum          235
Garden Nasturtium (Tropaeolum majus) – natural antibiotics/Große Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) – natürliche Antibiotika

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. DrPH. PhMr. J. Kresánek. CSc.
Liečivé rastliny Západu nového milénia (60) Oleander obyčajný         237
Western medicinal plants of the new millennium (60) – Nerium (Nerium oleander)/Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium (60) – Oleander (Nerium oleander)

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (22) Sarothamnus scoparius a Wisteria sinensis         238
Toxic and allergenic plants (22). Sarothamnus scoparius and Wisteria sinensis/Gift- und Allergiepflanzen (22). Sarothamnus scoparius und Wisteria sinensis

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Carolus Clusius         240
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Charles de l’Écluse/Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie:
Charles de l’Écluse

Zo zahraničnej tlače: Liečivé vlastnosti ďumbiera         241

Rozhovor s firmou Biomin, a. s.         243

K jubileu doc. DrPH. PhMr. Jaroslava Kresánka, CSc.         242

Súťaž         241

Register         245