ROZŠÍŘENÍ: Původem z Číny, u nás často pěstována jako okrasný popínavý keř po stěnách domů, na besídkách, pergolách apod. zejména v teplejších oblastech.

POPIS: Dřevnatá liána, pnoucí se až 20 m, mladé výhony a pupeny má hedvábně chlupaté, starší větvičky lysé, hnědošedé. Listy lichozpeřené, až 30 cm dlouhé, se 7 ? 13 vejčitými až kopinatými lístky, v mládí z obou stran ochlupené, později lysé, jasně zelené. Vonné,bledofialové až modrofialové květy jsou v 15 – 30 cm dlouhých hustých převislých hroznech.  Kvete v dubnu až květnu. Plod je hustě sametově ochlupený lusk až 12 cm dlouhý.

Použití: Nepoužívá se ani v medicíně, ani v lidovém léčitelství.

JEDOVATÁ ČÁST: Kořen, větve, plody.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Glykosidová látka wistarin obsažená v kůře a kořenech. V celé rostlině se nacházejí toxické proteiny – lektiny. Dále rostlina obsahuje třísloviny a jiné ubikvitární látky.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Nejčastěji se otravy vyskytují u dětí po požití lusků a semen. Dostaví se gastroenteritida, bolest břicha, zvracení a průjem. Ve vážnějších případech dehydratace organismu. Vyskytují se změny v chování pacienta, charakterizované psychickou malátností, smířlivostí. V současnosti nejsou závažné případy popisovány.

LÉČENÍ OTRAVY: Výplachem žaludku odstranit toxické agens, dále symptomatická léčba.

POZNÁMKA: Kromě popsaného druhu se u nás pěstuje i Wisteria floribunda D – wistárie japonská (vistéria japonská), pnoucí se do výšky až 8 m, s většími listy (13 – 19 lístků) a delšími hrozny (20 – 50 cm) fialových květů. Kvete později, v květnu až červnu. Předpokládá se u ní stejná toxicita.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Rostliny spůsobující otravy a alergie (22)