Janovec metlatý – prútnatec metlovitý

ROZŠÍŘENÍ: V Evropě hojně rozšířený, u nás zejména na písčitých půdách, vřesovištích, pasekách, stráních i jako podrost v doubravách a jiných světlých hájích od nížin až do podhor-ského pásma; dříve rozšiřován i výsadbou v bažantnicích.

POPIS: Keř vysoký 0,5 – 1 m, zřídka až 2 m, s prutovitými, hranatými, zelenými, často téměř bezlistými větvemi, řídké listy jsou střídavé, drobné, trojčetné nebo jednoduché, krátce řapíkaté. Květy jsou žluté, velké, jednotlivé nebo po dvou, sestavené ve zdánlivé hrozny. Kvete v květnu až červnu. Plodem je smáčklý lusk, v době zralosti černý, chlupatý ve švech, obsahující semena.

POUŽITÍ: Dříve se v terapii používala nať (Sarothammi scoparii Herba, Spartii herba), dnes se u nás nepoužívá ani v medicíně, ani v lidovém léčitelství. Čerstvé květy a listy mají význam v homeopatii.

JEDOVATÁ ČÁST: Celá rostlina.

OBSAHOVÉ LÁTKY: Chinolizidinový alkaloid spartein (až 1,5 %) a další minoritní alkaloidy, dále isoflavon genistein aj.

TOXICITA A PŘÍZNAKY OTRAVY: Spartein působí jako chinidin, tj. zpožďuje tvorbu a přenos srdečních impulsů; periferně je jeho účinek podobný nikotinu a podobně jako koniin postupně vede k paralýze. Popisované případy intoxikací včetně fatálních nejsou však příliš přesvědčivé.

LĚČENÍ OTRAVY: Vyvolat zvracení, provést výplach žaludku, aplikovat aktivní uhlí, dostatek tekutin.  Dále symptomatická léčba. Při křečích diazepam a atropin. V případě dechové paralýzy provádět umělou podporu dýchání. Podobně jako při otravě koniinem podávat malé dávky strychninu.

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Rostliny spůsobující otravy a alergie (22)