Termín apidológia vznikol zložením a skrátením slov apis (včela) a logos (slovo). Ide o vedný odbor alebo disciplínu, ktorej predmetom štúdia je včela medonosná. Je to medzinárodný termín označenia vedy o včelách, ktorý nahradil starší názov apistika.

Prvou a klasickou súčasťou apidológie je anatómia včely medonosnej, ktorá študuje stavbu a skladbu vajíčka, larvy, predkukly, kukly a vyvinutého dospelého tela robotnice, trúda alebo matky. Tieto objekty však študuje z pohľadu makroskopických rozmerov. V poslednom období sa v tejto oblasti dynamicky rozvíja rastrová elektrónová mikroskopia, ktorá umožňuje pozorovať a definovať ultraštruktúru povrchu buniek a tkanív včiel.

Na základe podrobných znalostí a poznatkov anatómie sa začala vyvíjať a kreovať fyziológia včely medonosnej, ktorá študuje a opisuje životné prejavy a úkony citovaných vývojových štádií včiel za normálnych podmienok.

V lone fyziológie sa zrodila a vyvinula behaviorológia včiel študujúca správanie sa včiel v rozmanitých podmienkach a etológia, ktorá sa špecializuje na výskum životných prejavov ako sú inštinkty, zvyky a celkový spôsob života včiel...