Některé rostliny nacházející se v přírodě i v našich zahrádkách mohou obsahovat fototoxické látky. Jde o látky, které zvyšují citlivost kůže vůči účinkům ultrafialového záření a mohou vést ke vzniku fotodermatitid.
Typickým projevem je zčervenání a pálení pokožky, která byla po kontaktu s příslušnou rostlinou vystavena světlu, v těžších případech se mohou vyskytnout i otoky a puchýře až popáleniny. Reakce se zpravidla objevuje několik hodin po ozáření.

U člověka a většiny zvířat hovoříme o tzv. primární fotosenzibilizaci, tzn. zvýšenou citlivost kůže na světlo (UV záření o vlnové délce kratší než 330 nm) způsobuje fototoxická látka v nezměněné podobě. U přežvýkavců může dojít k sekundární fotosenzibilizaci, kdy vlastní fototoxická látka fyloerytrin vzniká až v bachoru rozkladem chlorofylu, za působení přirozené bachorové mikroflóry.