Výskum liečivých a perspektívnych rastlín na vysokých školách na Slovensku a v Čechách

Bolševník obecný boľševník borščový

ROZŠÍŘENÍ: Druh rozšířený po celé Evropě, západní a severní Asii a na západě severní Afriky. U nás na vlhkých loukách a na lesních světlinách, v křovinách a podél potoků od nížin do horského pásma na celém území.

POPIS: Vytrvalé statné byliny s vícehlavým oddenkem. Lodyhy jsou 50 150 cm vysoké, přímé duté, kruhového průřezu, hranaté rýhované, nazpět štětinatě chlupaté. Listy různotvaré, se zduřelými pochvami, s čepelí jednoduše lichozpeřenou, s velkými postranními lístky. Složené okolíky na konci větví veliké. Květy nažloutle bílé, koruny paprskující, obal schází, ale obalíčky jsou vyvinuté. Kvete od května do srpna. Plody dvounažky jsou eliptické až okrouhlé, ploché, lysé, na hřbetě třížebré, po stranách úzce křídlaté.

U nás se podle Dostála (Nová Květena ČSSR, Academia 1989) bolševník obecný vyskytuje v několika poddruzích.

Krabilice mámivá krkoška mámivá

ROZŠÍŘENÍ: Druh rozšířený v Evropě, kromě severní části, a též na západě severní Afriky. U nás roste zejména v křovinách, při březích vodních toků, v luzích, světlejších lesích, na zastíněných pustých místech, u zdí a plotů, hlavně na vlhčích stanovištích od nížiny do pahorkatiny na území celého státu.

POPIS: Jednoletá nebo dvouletá bylina s vřetenovitým kořenem. Lodyha je 20 100 cm vysoká, přímá, oblá, jemně rýhovaná, pod uzlinami ztlustlá, nahoře větvená. Listy šedozelené, přitiskle chlupaté, 2 3krát zpeřené. Lístky peřenoklané. Okolíky před rozkvětemnící , se 6 12 okolíčky. Obaly chybějí, obalíčky z 5 8 kopinatých listenů. Koruny bílé nebo načervenalé, slabě paprskující. Kvete v květnu až v červenci. Plody jsou dvounažky.

Cesmína ostrolistá cezmína ostrolistá

ROZŠÍŘENÍ: Původní v jižní a západní Evropě, jinak hojně pěstovaná v mírném pásu (zejména v přímořských a teplejších oblastech); také u nás se často vysazuje v zahradách a parcích.

POPIS: Keř nebo stromek s lysými větvemi a střídavými stálezelenými kožovitými listy, které jsou krátce řapíkaté, lysé, na líci leskle tmavozelené, na rubu světlejší, až 8 cm dlouhé, vejčité až podlouhle kopinaté, s oddálenými pichlavými zuby (co do tvaru a okraje listů jde o druh značně proměnlivý a zejména u starých exemplářů zuby často chybějí a listy jsou celokrajné). Drobné květy s bílou nebo načervenalou korunou jsou v úžlabních svazečcích, které jsou bohatší u samičích květů (rostlina je dvoudomá). Kvete v květnu až v červnu. Plodem jsou červené vícesemenné peckovičky velké jako hrách, které na keřích vytrvávají dlouho do zimy.

Břečťan popínavý brečtan popínavý

ROZŠÍŘENÍ: Břečťan je rozšířen v Eurasii a Severní Americe. U nás roztroušeně v kamenitých lesích, na skalách, v křovinách, na starých stromech, zdech, ve zříceninách apod. od nížiny do horského pásma na území celého státu, zejména však v bučinách; zřídka však kvete a přináší klíčivé plody.

POPIS: Keř lianovitě popínavý pomocí příčepivých vzdušných kořínků, které vyrůstají na dotekové straně stonku a přidržují se podkladu (zdí, stromu, apod.). Stonek je rozvětvený, po zemi plazivý nebo lianovitě šplhající (kořenová liána), až 20 m dlouhý. Listy jednoduché, trvale zelené, vstřícné, kožovité, v dospělosti lysé a lesklé, dvoutvárné; na nekvetoucích větvích ze srdčité báze dlanitě 3 5 laločné, jinak celokrajné, s bělavou žilnatinou, na kvetoucích větvích vejčité a široce kopinaté, celokrajné, dlouze zašpičatělé. Květy včetné, drobné, v polokulovitých okolících. Kvete v srpnu až říjnu, někdy až do poloviny prosince. Plody jsou kulaté, černě zbarvené bobule, dozrávající na jaře příštího roku.

Podražec křovištní vlkovec obyčajný

ROZŠÍŘENÍ: Původem z jižní Evropy. Ve střední Evropě roste jen v nejteplejších lokalitách, v pobřežních křovinách, u cest, ve vinicích apod.

POPIS: Vytrvalá bylina, 2 10 dm vysoká, nepříjemného zápachu. Oddenek krátce plazivý, větevnatý. Lodyha je přímá, nevětvená, křivolaká, na bázi šupinatá, listy střídavé, bez palistů, dlouze řapíkaté, zaokrouhleně srdčité, až 10 x 10 cm velké, na okraji velmi drobně pilovité, na rubu světle zelené. Květy vyrůstají v úžlabních 2 8-četných svazečcích na stopce s drobným listencem, za květu přímé, později nící, okvětí je žluté, na bázi vakovité, výše úzce trubkovité, vpředu rozšířené ve vejčitý jazykovitý cíp, uvnitř s dolů obrácenými chlupy. Pestíky podkvětní, podlouhlé. Kvete v květnu až v červenci. Plod je hruškovitá tobolka.