Ve dnech 23. - 24. října 2013 proběhl na půdě Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně, třetí ročník mezinárodní konference studentů doktorských programů v oborech zahradnictví a zahradní a krajinářské architektury.

Stejně jako u naší konference je hlavním smyslem mezinárodních studentských konferencí prezentace výzkumných aktivit univerzit a rozvoj mezinárodní spolupráce jednotlivých vědeckých týmů. Tato spolupráce je nepostradatelnou součástí kvalitního doktorského studia.

Konference v Lednici se konala pod přímou záštitou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity a umožnila 57 účastníkům ze 16 zemí představit svůj výzkum a projekty pomocí ústních prezentací i formou posteru. Realizace a finanční zajištění celé akce byla v rámci operačního prgramu Evropské unie “Partnerské sítě pro zahradní a krajinářskou architekturu”. Tento projekt zajišťuje vytváření a udržování vztahů mezi Zahradnickou fakultou, jinými univerzitami, fakultami, odbornou praxí a dalšími oborovými institucemi.

Prezentované vědecké problematiky, projekty a experimenty na konferenci byly po prezentaci diskutovány s odbornou komisí i publikem. Z řad publika byly pokládány věcné otázky k příspěvkům a sami autoři příspěvku na ně obratem odpovídali. Jednotlivé přednášky obou sekcí konference (zahradnictví i zahradní a krajinářské architeltury) byly moderovány přítomnými kapacitami ze zahraničnich fakult.

Příspěvky studentů, dodané ve formě vědeckých článků, byly recenzovány odbornou vědeckou komisí, složenou z 16 odborníku z 5 zemí. Recenzované příspěvky jsou publikovány ve sborníku konference. Jejich publikováním se výsledky vědeckých prací zpřístupnily akademické obci a v obecné rovině mohou přispěpt rozvoji vědy a výzkumu dotčených oborů.

Konference byla dvoudenní, a tak zůstal prostor nejen pro vědu, ale i pro kulturu.  Večerní hodiny prvního dne konference patřily neformálnímu setkání účastníků při rautu s místní folklorní muzikou. Součástí programu dvoudenní konference byla i komentovaná prohlídka zámku v Lednici a přilehlého parku. Především účastníci  oboru zahradní a krajinářské architektury mohli nabýt další odborné znalosti komentovanou exkurzí zámeckého parku, jež svým významem dosahuje světového měřítka. Program konference se setkal s velkým zájmem všech účastníků a také členů odborné komise.

Formou tohoto článku bychom rádi poděkovali celému organizačnímu týmu a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu a organizaci konference. Poděkování patří také odborné vědecké komisi za oponenturu příspěvků a faktické a odborné dotazy a připomínky. A v neposlední řadě také jednotlivým účastníkům, kteří projevili zájem podělit se o své vědecké zkušenosti a výsledky s ostatními studenty doktorských studijních programů. Jelikož se i letošní ročník konference osvědčil, bude každá příležitost uskutečnění dalšího ročníku pro Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity milou povinností.

Fakta:

Termín konání: 23. - 24. 10. 2013Místo: LednicePočet přihlášených účastníků: 57Počet členů vědecké komise: 16 (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko)Zúčastněné země: Bělorusko, Česká republika, Chorvatsko, Irán, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, Slovinsko