Cieľom „syntetických chemikov” je obyčajne syntetizovať prírodnú látku, alebo obmeniť štruktúru molekuly tejto látky tak, aby sa dosiahli priaznivejšie farmakologické vlastnosti. V prípade pilokarpínu sa nepodarilo dosiahnuť druhú časť cieľa.

Pilokarpín patrí medzi cholinomimetické alkaloidy a bol izolovaný z niektorých druhov rodu Pilocarpus VAHL (Rutaceae). Do tejto farmakologickej skupiny patrí ešte arekolín a muskarín.

Arekolín sa získava z arekového semena. V minulosti sa používal ako diaforetický a salivačný prípravok. Niekedy sa používa vo veterinárnom lekárstve ako anthelmetikum. Má výrazný nikotínový účinok, ktorý pilokarpín nemá. Obidve účinné látky (pilokarpín, arekolín) boli známe už v 19. storočí a využívali sa v terapii.

Muskarín nemá praktický terapeutický význam, pokiaľ neberieme na vedomie fakt, že je súčasťou homeopatických prípravkov. Jeho význam však spočíval v objasnení priestorového usporiadania muskarínového receptoru, čím bol zároveň objasnený i muskarínový účinok cholinomimetík. Muskarín je jed muchotrávky červenej a zelenej Amanita muscaria, Amanita phalloides.

Cholinomimetiká sú prenášače vzruchu podobné acetylcholínu. Pôsobia buď priamo dráždením špecifického cholinergného muskarínového a nikotínového receptoru, alebo nepriamo inhibíciou cholinesterázy, spojenou s hromadením nerozloženého acetylcholín.

V súčasnosti sa pilokarpín používa v očnom lekárstve na zníženie vnútro očného tlaku pri akútnom a chronickom glaukóme so zatvoreným alebo otvoreným dúhovkovo rohovkovým uhlom, na vyvolanie miózy, po iridiktómií a na regulovanie vnútroočného tlaku pred a po operáciách oka. Zaradený je v ATC skupinách ako parasympatikomimetikum, oftalmologikum.

Pilokarpín prvýkrát izolovali z pilokarpu jaborandového (česky mrštnoplod léčivý) v roku 1875 nezávisle od seba E. Hardy vo Francúzsku a A. W. Gerard v Anglicku.

Prvé zmienky o pilokarpe jaborandovom ?-Pilocarpus jaborandi (HOLMES) (Rutaceae) pilokarp jaborandov (rutovité) sú zo 70. rokov 16. storočia, keď Európski cestovatelia zistili, že Brazílski indiáni používajú na liečbu vredov v ústach listy z pilokarpa. Pretože listy vyvolávali a podporovali slinenie a potenie, v mnohých indiánskych jazykoch slovo jaborandi znamená „to čo spôsobuje slinenie“. Brazílski indiáni používali listy pri liečbe rôznych ochorení, počnúc chrípkou, tiež pri obličkových kameňov, ale aj kvapavke a iných vážnych ochoreniach. Zároveň ho používali proti rôznym jedom.

Ing. V.Štalmach