Liečivé rastliny 1/2013Shopherba

 

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.:
50 rokov časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny         4
50 years of the journal Liečivé rastliny – Léčivé rostliny (Medicinal Plants)
50 Jahre der Zeitschrift Liečivé rastliny – Léčivé rostliny (Heilpflanzen)


Mgr. A. Kuczmannová:
Liečivé rastliny v prevencii a doplnkovej liečbe BHP (benígnej hyperplázie prostaty)          6
Medicinal plants in the prevention and adjuvant therapy of BPH (benign prostatic hyperplasia)
Heilpflanzen in der Prävention und Ergänzungstherapie der BPH (benignen Prostatahyperplasie)

 


Ing. B. Krkošková, CSc.:
Výživa, energická rovnováha a metabolizmus živín         9
Nutrition, energetic balance and nutrients metabolism
Die Ernährung, das Energiegleichgewicht und der Stoffwechsel


Ing. V. Štalmach:
Dračí strom – Camptotheca acuminata (3)         14
Happy tree – Camptotheca acuminata (3)
Glücksbaum – Camptotheca acuminata (3)


Doc. Ing. J. Hojerová, PhD., Ing. Z. Klimová:
Prírodné lipidy v modernej kozmetike (15). Kozmetické rastlinné vosky         16
Natural lipids in modern cosmetics (15). Cosmetic vegetable waxes
Natürliche Lipide in moderner Kosmetik (15). Kosmetische Pflanzenwachse.


Ing. J. Pížl:
V harmónii s prírodou – pestovanie citrusov a jakonu         19
In harmony with nature – growing citrus trees and yacón (Smallanthus sonchifolius)
In Harmonie mit der Natur – das Züchten von Zitruspflanzen und von Yacón (Smallanthus sonchifolius)


Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD.:
Liečivé rastliny Západu nového milénia (67): papája melónová, parasca väčšia         24
Western medicinal plants of the new millennium (67): papaya
(Carica papaya), bishop’s flower (Ammi majus)
Heilpflanzen des Westens im neuen Millennium: Papaya (Carica
papaya), Bischofskraut (Ammi majus)


Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.:
Rostliny způsobující otravy a alergie (28). Eschscholztia californica, Glaucium corniculatum         25
Toxic and allergenic plants (28). Eschscholztia californica, Glaucium corniculatum
Gift- und Allergiepflanzen (28). Eschscholztia californica, Glaucium corniculatum


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (LIII). Kýchavica biela – kýchavice bílá  (Veratrum album L.)         26
From plant to man (LIII). White hellebore (Veratrum album L.)
Von der Pflanze zum Menschen (LIII). Weißer Germer (Veratrum album L.)


Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: John Ray         28
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: John Ray
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: John Ray


PharmDr. R. Kollárová, doc. PharmDr. M. Obložinský, PhD.:
Slncovka kalifornská (Eschscholtzia californica, Papaveraceae)         29
California poppy (Eschscholtzia californica, Papaveraceae)
Kalifornischer Mohn (Eschscholtzia californica, Papaveraceae)


PharmDr.  Ľ. Farkaš:
Zo zahraničnej tlače: Kyselina elagová – prírodné zdroje a zdravotný význam         30

Na posilnenie imunity: antioxidanty         31

Recenzia monografie Fytoterapia v súčasnej medicíne         32

Jubileá:
K životnému jubileu RNDr. Daniely Tekeľovej, CSc.         33
Jubilee of RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.
Zum Jubiläum von RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Predstavujeme členov redakčnej rady         34


Redakcia:
Imunita: beta-glukány a probiotiká         36

AdSense