Niektoré aspekty tradičnej medicíny Rusku – súčasnosť (3)

Výskum liečivých a perspektívnych rastlín na vysokých školách na Slovensku a v Čechách

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zaujímavosti: Homeopatia

Rostliny způsobující otravy a alergie (7)

Liečivé rastliny Západu nového milénia (45).

Samoliečba, samomedikácia – stále kontroverzná téma.

Zo zahraničnej tlače: Rastlinné steroly v liečbe prostaty

Nové knihy

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Hipokrates