Trváca bylina, ktorá dosahuje výšku až 1,5 m. Listy má protistojné, zastrihovane zúbkaté, najvyššie sú celistvookrajové. Kvety tvoria vrcholový metlinatý okolík červenej až svetlo bieloružovej farby. Predmetom zberu podzemné časti rastliny (Valerianae radix). Hlavnou účinnou látkou je silica, ktorá obsahuje množstvo zložiek, zahŕňajúc monoterpény (pinén, borneol, kamfén), seskviterpény (bisabolén, valeranón, valerénovú kyselinu a jej deriváty). Ďalej obsahuje alkaloidy, aminokyseliny, sliz a sacharidy.

Farmakologické účinky: Valeriána pôsobí tlmivo na centrálny nervový systém, čo sa využíva pri nepokoji, nespavosti, pri stavoch úzkosti, sťaženej koncentrácii, stavoch strachu a napätia. Jej pôsobenie vyvoláva fyziologickú rovnováhu. Na periférii sa prejavuje spazmolytický účinok na svalstvo tepien, v menšej miere na svaly vnútorných orgánov. Preto sa používa aj pri psychogénne podmienených obehových poruchách, funkčných tráviacich ťažkostiach, dyskinézach, klimakterických ťažkostiach, ale aj ako antiemetikum pri psychogénnej ťažobe a vracaní. Základné prípravky s obsahom valeriánového koreňa sa zväčša kombinujú s inými rastlinami, ktoré majú sedatívny alebo hypnotický účinok.

Toxikológia: Prípravky s obsahom valeriány môžu ovplyvniť činnosť vyžadujúcu pozornosť….