MUDr. K. Mika    Fytoterapia pri kožných chorobách    38
RNDr. PhMr. Lukáč Súkeník    Čo sa  skrýva vo vedeckých menách rastlín?     44
Pharm. Dr. S. Plačková    Aj dreviny sú liečivé rastliny    48
RNDr. PhMr. Miroslav Brabenec    Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách    52
Doc. Dr. I. Leifertová CSc.    Pelyněk roční - palina ročná (Artemisia annua L.) - účinná droga proti malárii    56
Redakcia    Najpodivnejšie liečivé rastliny    58
Pharm. Dr. Lenka Tůmová CSc.    Léčivé účinky vavřinových listů    60
B. Malá    Strava ako liek - o zemiakoch    61
DrPH. PhMr. J. Kresánek CSc.    Poznáte čajovinové drogy? XXX.    63
Odpovedáme čitateľom    67
Vyhradené pre ženy    70
Nové knihy    72