Konopě setá – konopa siata - Cannabis sativa L.

ROZŠÍŘENÍ: Dnes je konopě setá rozšířena téměř v celé kontinentální Evropě, většinou však pěstovaná. U nás, mimo kulturu, lze se s ní setkat v lužních lesích a pobřežních porostech; pro pěstování jsou příhodné podmínky na Slovensku a jižní Moravě.

POPIS: Jednoletá bylina s hlavním kořenem a početnými vedlejšími kořeny. Lodyha je vzpřímená, větvená, hranatá, dutá a dřevnatá (sklerenchymová vlákna tvrdého lýka = přadná vlákna), vysoká až 4 metry. Níže položené listy jsou vstřícné, řapíkaté, výše postavené jsou střídavé, dlanitě dělené s ostrými pilovitými lístky. Nazelenalé samčí květy vytvářejí hrozen, samičí květy, které jsou zelené, tvoří vrcholičnatou latu. Kvete v červnu a ž v srpnu. Plody jsou nažky obalené zaschlým okvětím, uzavřené v obalu podpůrného listenu.

POUŽITÍ: Léčivé vlastnosti konopě (sedativní, hypnotické, diuretické, antiemetické) jsou zastíněny jejím používáním jako euforigenní drogy. Lýková vlákna jsou používána k výrobě provazů, lan, pytloviny apod.

JEDOVATÁ ČÁST: Největší koncentrace kanabinoidů byla nalezena v pryskyřici pestíkových vrcholových květenství. Zneužívána však bývá celá nadzemní část samičí i samčí rostliny. Droga je ve světě označována v závislosti na lokalitě a použitém orgánu či produktu jako: Cha-ras, Marihuana, Kif, Dagga, Hashish, Hemp, Ganja.

OBSAHOVÉ LÁTKY:Toxikologicky nejvýznamnější složkou pryskyřice je terahydrokanabinol (delta9-THC), dále jsou zastoupeny: kanabidiol, kanabinol, jejich příslušné kyseliny, kanabichromen, kanabigerol apod. Souhrnně jsou tyto látky označovány jako kanabinoidy – C-21-sloučeniny. Z konopě bylo izolováno přes 60 sloučenin tohoto typu a dalších téměř 400 látek.

TOXICITA A PŘÍZNAKY: Euforetickou aktivitu má terahydrokanabinol, kannabinol je slabě účinný a ostatní složky mají sedativní účinky. Zneužívají se různé části nebo produkty rostliny:

  • surová pryskyřice z kvetoucích vrcholků listy a větévky samičích a samčích rostlin
  • sušený kvetoucí vrcholek pěstovaných rostlin obsahující plody, listy a osy.

Účinek kanabinoidů na člověka je velice široký od periferních efektů po zasažení centrálního nervového systému (psychomimetická aktivita). Je možno pozorovat hypotermii, antipyretický účinek, potenciaci adrenalinové hyperglykemie i insulinové hypoglykemie. Psychomimetický efekt nedosahuje účinku halucinogenů, pouze výjimečně ve vysokých dávkách; nízké dávky vyvolávají mírnou euforii podobnou alkoholové intoxikaci. Zneužívání drogy může vést k hlubokým  změnám v lidském organismu :

  1. Chromozomální poškození
  2. Poruchy buněčného organismu (syntézy DNA) – karcinogenní působení; poškození imunitního systému.
  3. Potenciace hormonálních funkcí působením na jejich regulátory, jejímž následkem může být impotence (u žen přechodné zvýšení libida), sterilita, zvětšení prsů u mužů apod.
  4. Potenciální nebezpečí nevratného poškození mozku.
  5. Při kouřením silně zatěžováno dýchací ústrojí.
  6. Působí změny v psychice, vyvolává drogovou závislost.

Při delší expozici vnějšímu působení (při zpracování konopě) byly prokázány: dermatitida, blefaritida, kojuktivitida a keratitida. Dotek květů a listů může způsobit u vnímavějších osob dermatitidy.

LÉČENÍ OTRAVY: Týká se spíše léčení drogové závislosti než akutních intoxikací a pro tu je jediná volba – odvykání pod dozorem lékařů-specialistů.

POZNÁMKA: Konopě a její produkty podléhají zákonným ustanovením o návykových látkách.

Často je diskutována otázka produkovaného množství pryskyřice v závislosti na lokalitě. Je dokázáno, že v teplejších oblastech je obsah pryskyřice a v ní obsažených kanabinoidů i několikanásobně vyšší. Zneužívány bývají především samičí rostliny indického podruhu Canabis sativa L. subsp. indica (Lamk.) Small et Cronq.

Prof. RNDr. L.  Jahodář, CSc.