Brány 36. ročníka Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 slávnostne otvorili čelní predstavitelia štátu a podniku Agrokomplex Výstavníctvo v Nitre. Tohoročný veľtrh ovplyvnila aj svetová hospodárska kríza – bol skrátený na 4 dni (20. – 23.augusta 2009), čo spôsobili návaly návštevníkov a tiež nové vedenie podniku organizačnými zmenami. V porovnaní s predošlými rokmi nárástol aj počet vystavovateľov. Výstava Agrokomplex poskytla tento rok priestor pre viac ako 400 vystavujúcich firiem zo Slovenska, Česka, Francúzska, Holandska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Srbska a iných štátov, ktoré tu prezentovali široký sortiment komodít, aj vedecko-technických informácií. Pre laickú a odbornú verejnosť pripravili organizátori pestrú paletu podujatí: Farmárske dni – projekt zameraný na praktické predvádzanie rôznych typov mechanizácie, výučbu a prípravu budúcich poľnohospodárov a odborníkov v rastlinnej výrobe. Vystavovatelia nezabudli ani na ochutnávky svojich výrobkov. Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky informoval vo forme odborného seminára o využití biomasy na energetické účely a v prvovýrobe. Agrofórum pripravilo prednášky na tému Ekonomika, manažment a poľnohospodárstvo, Veda a vzdelávanie v rámci Dňa slovenskej pôdohospodárskej vedy a vzdelávania, Agroturistika a slovenský vidiek, Záhradníctvo, Kvalita a bezpečnosť potravín a výživa obyvateľstva.

Uskutočnili sa tiež rôzne preteky a súťaže a pochopiteľne nechýbali dožinkové slávnosti. Nemožno nespomenúť Dni zahraničných Slovákov, ako aj konferenciu Kultúrno-spoločenský a hospodársky život našej komunity od začiatku osídlenia po dnešok v Stredoslovenskej kolibe.

Človek využíva liečivé rastliny už od najstarších dôb, aby sa zbavil rôznych chorôb. Často sa využívajú aj ako doplnok k jedlu. Liečivé rastliny majú pomalší nástup účinku než syntetické liečivá, ale ich účinok je komplexnejší vďaka pôsobeniu viacerých vzájomne sa doplňujúcich zložiek. Liečivé rastliny sa najčastejšie používajú vo forme čajov, pripravovaných vylúhovaním, varením, extrakciou vo vode. Menej častý spôsob je použitie vo forme mastí, pást, zábalov, liehových extraktov, tabliet a kapslí. Používanie liečivých rastlín je vhodné pri akútnych, ale najmä pri chronických ochoreniach, kde vhodne dopĺňajú základnú liečbu. Okrem hlavných účinných látok však často obsahujú aj minerály, vitamíny a iné zložky, ktoré pôsobia nešpecificky pri vyčerpávajúcich ťažkých chorobách. Tak ako syntetické lieky, aj liečivé rastliny môžu mať niektoré nežiaduce účinky, aj keď v oveľa menšej miere ako syntetické lieky. Môžu vstupovať do interakcií s inými liekmi, preto je potrebné pri liečbe liečivými rastlinami túto skutočnosť zohľadniť. Tieto skutočnosti podnietili management Agrokomplexu-Výstavníctvo zaradiť liečivé rastliny ako jednu z poľnohospodárskych komodít na túto akciu.

Časť výstavných políčok, je venovaná liečivým rastlinám, kde má Farmaceutická fakulta UK stálu expozíciu liečivých rastlín. Pravidelným návštevníkom našej expozície liečivých rastlín chýbala prítomnosť známeho farmakognosta a autora mnohých atlasov liečivých rastlín docenta Kresánka. Tohtoročnej výstavy sa nezúčastnil zo zdravotných dôvodov.

Expozícia liečivých rastlín bola takmer 3 desaťročia pod patronátom Ing. Ľ. Procházkovej. Sortiment liečivých rastlín sa upravoval podľa tematického zamerania danej výstavy. Na pozemku o rozlohe cca 3 áre sú malé ukážkové políčka a špirála liečivých rastlín. Na tejto malej ploche môžu návštevníci nájsť široký sortiment liečivých rastlín. Expozícia neslúži iba návštevníkom veľtrhu, ale aj študentom, ktorí pod vedením Ing. Ľ. Procházkovej sa tu oboznamovali s liečivými rastlinami. Po jej odchode do dôchodku v roku 2008 garanciu prevzala Ing. I. Šebšajevičová.

Pevne veríme, že naša expozícia prispela k rozšíreniu poznania návštevníkov a mala svoje opodstatnenie a chceli by sme vysloviť svoje poďakovanie predovšetkým firme Fytohorehron  z Banskej Bystrice za spoluúčasť na tomto podujatí.

RNDr. J. Stano, CS, Ing. M. Koreňová, PhD.