Liečivé rastliny Západu nového milénia (46)
  • Cezmína paraguajská

Má pestovanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín na Slovensku perspektívu?

Nutričná hodnota a liečivé vlastnosti rastlín trópov a subtrópov

Liečivé rastliny patriace na území Slovenskej a Českej republiky medzi ohrozené a chránené rastliny (1)

Z hstórie lekárenstva v Rusku v 16. – 17. storočí

  • Účasť cárskeho dvora a cudzincov na rozvoji zdravotníctva

Nové knihy

  • Učebné texty „Liečivé rastliny“ z SPU v Nitre
  • Narodnyj lečebnik Bolotova
  • Enciklopedija narodnoj mediciny od A do Z

Významné osobnosti našej farmácie

  • Theophrastos